Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Våra publikationer

Här presenteras institutionens senast publicerade publikationer. Söker du en speciell publikation så kan du använda länken nedan.

Sök publikation

Senaste publikationer

 • Prytz, Johan

  The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

  Ingår i Researching the History of Mathematics Education, s. 189-216, 2018.

 • Marty, Laurence; Venturini, Patrice; Almqvist, Jonas

  Teaching Traditions in Science Education in Switzerland, Sweden and France: A comparative analysis of three curricula

  Ingår i European Educational Research Journal (online), s. 51-70, 2018.

 • Ligozat, Florence; Almqvist, Jonas

  Conceptual frameworks in didactics - learning and teaching: Trends, evolutions and comparative challenges

  Ingår i European Educational Research Journal (online), s. 3-16, 2018.

 • Gustavsson, Martin; Melldahl, Andreas

  Kollektivbiografi och korrespondensanalys

  Ingår i Metod, s. 241-273, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  Gymnasieval och segregation

  Ingår i Skolan, marknaden och framtiden, s. 203-226, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  School competition and social stratification in the deregulated upper secondary school market in Stockholm

  Ingår i British Journal of Sociology of Education, 2018.

 • Tuvemo Johnson, Susanna; Martin, Cathrin; Anens, Elisabeth; Johansson, Ann-Christin et al.

  Older adults' opinions on fall prevention in relation to physical activity level

  Ingår i Journal of Applied Gerontology, s. 58-78, 2018.

 • Humanistiska teatern, Thunbergsv. 3H, Uppsala 2018-02-02 kl 13:15

  Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

 • Melander, Helen

  Multiple perspectives on the same event: Professional vision, tactility, and embodied feeling

  Ingår i Co-operative engagements in intertwined semiosis, s. 280-286, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Carola Christina Eneroth

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Helena Larsdotter Westerlund

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Evelina Wilhelmina Fahnehjelm

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Alma Fredrika Mathilda Detthow

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

 • Gustafson, Katarina; Melander, Helen

  Berättelser om måltider i en mobil förskola

  Ingår i Berättelser, s. 19-35, 2018.

 • Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Klang, Nina; Magnússon, Gunnlaugur et al.

  Professionalism, governance and inclusive education –: A total population study of Swedish special needs educators

  Ingår i International Journal of Inclusive Education, 2018.

 • Rauniomaa, Mirka; Haddington, Pentti; Melander, Helen; Gazin, Anne-Danièle et al.

  Parsing tasks for the mobile novice: Orientation to the learner's actions and to spatial and temporal constraints in instructing-on-the-move

  Ingår i Journal of Pragmatics, s. 30-52, 2018.

 • Engblom, Charlotte; Fallberg, Karin; Svedberg, Lotta; Nilsson Mihalaki, Anna et al.

  Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt: Rapport från en forskningscirkel

  2018.

 • Scantlebury, Kathryn; Hussénius, Anita; Andersson, Kristina; Gullberg, Annica et al.

  Examining the unspoken and the unsaid in discussions about science.

  Ingår i Material Practice and Materiality: Too Long Ignored in Science Education, 2018.

 • Scantlebury, Kathryn; Danielsson, Anna; Hussénius, Anita; Andersson, Kristina et al.

  How Spacetimemattering Engages Science Education with Matter.

  Ingår i Material Practice and Materiality: Too Long Ignored in Science Education, 2018.

 • Danielsson, Anna

  Naturvetenskap för yngre barn – vilket kunskapsinnehåll (o)synliggörs i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning.

  Ingår i Högre Utbildning, s. 1-13, 2018.

 • Berry, Gustav

  Greta Emilia Oskara Bergström

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

 • Berry, Gustav

  Hilda Ingeborg Sofia Schager

  Ingår i Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

 • Berry, Gustav

  Ingeborg Maria Walin

  Ingår i Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

 • Berry, Gustav

  Maria Helena Stenkula

  Ingår i Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

 • Berry, Gustav

  Sofi Nilsson

  Ingår i Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

 • Berry, Gustav

  Ida Norrby

  Ingår i Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

 • Berry, Gustav

  Ragnhild Kristina Erika Matilda Eugenia Brolinson

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

 • Berry, Gustav

  Anna (Julie) Juliana Heilborn

  Ingår i Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

 • Berry, Gustav

  Gertrud Karolina Amalia Bergström

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

 • Nihlfors, Elisabet; Jervik Steen, Linda; Johansson, Olof

  Förskolechefen: En viktig länk i utbildningskedjan

  Gleerups Utbildning AB, 2018.

 • Nordholm, Daniel; Liljenberg, Mette

  Educational infrastructures and organisational memory: Observations from a Swedish perspective

  Ingår i Improving Schools, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden

  Ingår i Sociologisk forskning, s. 23-52, 2018.

 • Hultin, H.; Ferrer-Wreder, L.; Eichas, K.; Karlberg, Martin et al.

  Psychometric Properties of an Instrument to Measure Social and Pedagogical School Climate Among Teachers (PESOC)

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 287-306, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Intertextual content analysis: An approach for analysing text-related discussions with regard to movability in reading and how text content is handled

  Ingår i International Journal of Research & Method in Education, s. 142 142-155 155, 2018.

 • van der Burgt, Danielle

  Children's Spatialities: embodiment, emotion and agency

  Ingår i Children's Geographies, s. 218-219, 2018.

 • Sal X, Biskopsgatan 3, 753 10, Uppsala 2018-06-08 kl 13:00

  Larsson, Germund

  Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961

 • Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2018-05-25 kl 13:15

  Dalberg, Tobias

  Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

 • Nygren, Thomas; Haglund, Jesper; Samuelsson, Robin; af Geijerstam, Åsa et al.

  Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school

  Ingår i Education Inquiry, 2018.

 • Standish, Katerina; Nygren, Thomas

  Looking for peace in the Swedish National Curricula

  Ingår i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2018.

 • Andersson, Joacim; Garrison, Jim; Östman, Leif

  Empirical Philosophical Investigations in Education and Embodied Experience

  Springer Publishing Company, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Hyddans son i ett framväxande parallellskolesystem: Skolavgifter och försörjningskrav vid de svenska allmänna skolorna under 1800-talets första hälft

  Ingår i Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 133-144, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Introduktionen av flickors värntjänstutbildning under andra världskriget: En studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär i det totala krigets tidsålder

  Ingår i Gender, History, Futures, s. 199-207, 2018.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  Nyhetsvärderaren: Forskarfredags massexperiment 2017: Slutrapport

  2018.

 • Hjälmeskog, Karin

  Learning Study (Lesson Study) in Home and Consumer Studies; A Swedish example

  Ingår i Toward Guality Improvement in Home Economics, s. 8-13, 2018.

 • Törnqvist, Maria

  Rethinking intimacy: Semi-anonymous spaces and transitory attachments in Argentine tango dancing

  Ingår i Current Sociology, s. 356-372, 2018.

 • Ryder, Jim; Lidar, Malena; Lundqvist, Eva; Östman, Leif et al.

  Expressions of agency within complex policy structures: Science teachers’ experiences of education policy reforms in Sweden

  Ingår i International Journal of Science Education, s. 538-563, 2018.

 • Cunningham, Una; King, Jeanette

  Language, Ethnicity, and Belonging for the Children of Migrants in New Zealand

  Ingår i SAGE Open, s. 1-11, 2018.

 • Hofverberg, Hanna; Maivorsdotter, Ninitha

  Recycling, crafting and learning: an empirical analysis of how students learn with garments and textile refuse in a school remake project

  Ingår i Environmental Education Research, s. 775-790, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia; Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa et al.

  Four classrooms – four approaches to reading: Examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve

  Ingår i L1-Educational Studies in Language and Literature, s. 1-29, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  School Choice in Ethnically and Socioeconomically Heterogeneous Residential Areas

  Ingår i Sociologisk forskning, s. 23-52, 2018.

 • Danby, Susan; Evaldsson, Ann-Carita; Melander, Helen; Aarsand, Pål et al.

  Situated collaboration and problem solving in young children's digital game play

  Ingår i British Journal of Educational Technology, 2018.

 • Gejard, Gabriella; Melander, Helen

  Mathematizing in preschool: Children's participation in geometrical discourse

  Ingår i European Early Childhood Education Research Journal, s. 495-511, 2018.

 • Danielsson, Anna; Berge, Maria; Lidar, Malena

  Knowledge and power in the technology classroom:: a framework for studying teachers and students in action

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, s. 163-184, 2018.

 • Le, Thinh; Cunningham, Una; Watson, Kevin

  The relationship between willingness to communicate and social presence in an online English language course

  Ingår i Jalt CALL journal, s. 43 43-59 59, 2018.

 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  'Yay, a downhill!': Mobile preschool children's collective mobility practices and 'doing' space in walks in line

  Ingår i Journal of Pedagogy, s. 87-107, 2018.

 • Kauko, Jaakko; Wermke, Wieland

  The Contingent Sense-Making of Contingency: Epistemologies of Change in Comparative Education

  Ingår i Comparative Education Review, s. 157-177, 2018.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Nordmark, Jonas; Rytzler, Johannes

  Pedagogikens centrala frågor: En läsning av Klaus Mollenhauers Forgotten Connections. On Culture and Upbringing

  Ingår i Utbildning och Demokrati, s. 151-161, 2018.

 • Palm Kaplan, Kristina

  Discourses in school algebra: the textbooks' different views on algebra and the positioning of students

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, s. 47-65, 2018.

 • Nihlfors, Elisabet

  Honorary Doctors at the Faculty of Educational Sciences 2011-2017

  2017.

 • Carlhed, Carina

  The Social Space of Educational Strategies: Exploring Patterns of Enrolment, Efficiency and Completion among Swedish Students in Undergraduate Programmes with Professional Qualifications

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 503-525, 2017.

 • Nygren, Thomas; Vinterek, Monika; Thorp, Robert; Taylor, Margaret et al.

  Promoting a Historiographic Gaze Through Multiperspectivity in History Teaching

  Ingår i International perspectives on teaching rival histories, s. 207-228, 2017.

 • Andersson, Joacim; Maivorsdotter, Ninitha

  The "body pedagogics' of an elite footballer's career path - analysing Zlatan Ibrahimovic's biography

  Ingår i Physical Education and Sport Pedagogy, s. 502-517, 2017.

 • Liberg, Caroline

  Perspektiv 1: Först få visa, sedan säga.

  Ingår i Undersöka och utveckla undervisning., s. 36-38, 2017.

 • Bertil Hammer-salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2017-10-27 kl 13:15

  Ekelund, Alexander

  Kampen om vetenskapen: Politisk och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era

 • Oljans, Emma; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Hjälmeskog, Karin et al.

  From nutrients to wellbeing identifying discourses of food in relation to health in syllabi

  Ingår i Pedagogy, Culture & Society, 2017.

 • Sjögren, David

  "Lapp skall lapp vara": Nomadskolans införande 1913

  Ingår i Historielärarnas förenings årsskrift, s. 121 121-137 137, 2017.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Inledning: Den vetenskapliga antologin och vitböcker som nutida företeelser

  Ingår i Samerna och Svenska kyrkan, s. 31-38, 2017.

 • Sjögren, David

  Kyrka och samer utanför Svenska kyrkan

  Ingår i Samerna och Svenska kyrkan, s. 83-92, 2017.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Avslutande reflektioner: Lärdomar från den vetenskapliga antologin

  Ingår i Samerna och Svenska kyrkan, s. 91-101, 2017.

 • Prytz, Johan; Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Menghini, Marta et al.

  "Dig where you stand" 4: Proceedings of the Fourth International Conference on the History of Mathematics Education

  2017.

 • Liberg, Caroline

  Kommunikativ utveckling och utveckling av språkliga resurser i förskoleåren.

  Ingår i Förskolan och barns utveckling., s. 91-108, 2017.

 • Kronlid, David O.

  Skolans värdegrund 2.0: Etik för en osäker tid

  Natur och kultur, 2017.

 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensén, Carl Johan

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, s. 612 612-615 615, 2017.

 • Forsberg, Eva; Román, Henrik

  Styrningen av den obligatoriska skolan: mellan stabilitet och förändring

  Ingår i Lärande, skola, bildning., 2017.

 • Sandström, Margareta; Klang, Nina; Lindqvist, Gunilla

  Bureaucracies in Schools—Approaches to Support Measures in Swedish Schools Seen in the Light of Skrtic’s Theories

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, 2017.

 • Almqvist, Jonas; Hamza, Karim; Olin, Anette

  Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare

  2017.

 • Trivic, Tatjana; Rönnerman, Karin; Claesson, Silwa; Palm, Ola et al.

  Finns det om det inte syns?

  Ingår i Undersöka och utveckla undervisning, s. 49-66, 2017.

 • Hofverberg, Hanna; Kronlid, David O.

  Human Material Relationships in Environmental and Sustainability Education: An Empirical Study of a School Embroidery Project

  Ingår i Environmental Education Research, 2017.

 • Edquist, Samuel; Berg, Anne

  The Capitalist State and the Construction of Civil Society: Public Funding and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870–1991

  Palgrave Macmillan, 2017.

 • Kronlid, David O.

  Skolans värdegrund 2.0: Etik för en osäker tid

  Natur och kultur, 2017.

 • Nilholm, Claes; Göransson, Kerstin

  What is meant by inclusion?: An analysis of European and North American journal articles with high impact

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, s. 437-451, 2017.

 • Larsson, Esbjörn

  Upplands hemvärn: Från frivilligkår till deltidsförband

  Ingår i Upplands regemente 400 år, s. 152-176, 2017.

 • Gustavsson, Martin; Melldahl, Andreas

  Länsteatrarnas ekonomiska handlingsutrymme: Intäkter, utgifter och personal 1980–2015

  2017.

 • Melldahl, Andreas

  Modes of reproduction in the Swedish economic elite: education strategies of the children of the top one per cent

  Ingår i European Societies, s. 1-29, 2017.

 • Börjesson, Mikael

  The global space of international students in 2010

  Ingår i Journal of ethnic and migration studies, s. 1256-1275, 2017.

 • Michaëlsson, Madeleine

  Privata bidrag till folkskolan

  Ingår i Vägval i skolan historia - Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, 2017.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Staging social aggression: Affective stances and moral character work in girls' gossip telling

  Ingår i Research on children and social interaction, s. 77-104, 2017.

 • Sandström, Margareta; Lindqvist, Gunilla; Klang, Nina

  På spaning efter "Superläraren" - om synen på stödinsatser i skolan i relation till visionen om ökad inkludering

  Ingår i Barn och Unga i Skola och Samhälle, s. 178-199, 2017.

 • Marty, Laurence; Venturini, Patrice; Almqvist, Jonas

  Teaching Traditions in Science Education in Switzerland, Sweden and France: A comparative analysis of three curricula

  Ingår i European Educational Research Journal (online), 2017.

 • Carlhed, Carina

  Resistances to scientific knowledge production of comparative measurements of dropout and completion in European higher education

  Ingår i European Educational Research Journal (online), s. 386-406, 2017.

 • Göransson, Anita

  "Harriet Holter"

  Ingår i The Encyclopedia of Social Theory, 2017.

 • Göransson, Anita

  "Ester Boserup"

  Ingår i The Encyclopedia of Social Theory, 2017.

 • Pettersson, Daniel; Prøitz, Tine Sophie; Forsberg, Eva

  From role models to nations in need of advice: Norway and Sweden under the OECD’s magnifying glass

  Ingår i Journal of education policy, s. 721-744, 2017.

 • Eva Nezeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2017-06-02 kl 13:15

  Sharif, Hassan

  ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

 • Thomsen, Jens-Peter; Bertilsson, Emil; Dalberg, Tobias; Hedman, Juha et al.

  Higher Education Participation in the Nordic Countries 1985–2010: A Comparative Perspective

  Ingår i European Sociological Review, s. 98-111, 2017.

 • Wermke, Wieland; Wettergren, Sanna

  En profession utan funktion eller en profession i mellanrummet mellan skola och akademi?: En studie om forskarutbildade lärares syn på sin utbildning och vad som hände därefter

  2017.

 • Michaëlsson, Madeleine

  Privata bidrag till folkskolan: – en reaktionär revolt?

  Ingår i Utbildningens revolutioner, s. 45-59, 2017.

 • Larsson, Esbjörn

  Enhetsskoletanken som försvann: En studie av radikala och reformistiska tankar kring skolväsendets utveckling under 1800-talet

  Ingår i Utbildningens revolutioner, s. 19-44, 2017.

 • Berg, Anne

  En demokratisk revolution: De tidiga arbetarorganisationerna och formandet av demokrater från 1840-tal till 1880-tal

  Ingår i Utbildningens revolutioner, s. 61-93, 2017.

 • Ringarp, Johanna

  Lärarkrav och ekonomisk styrning: 1990-talets utbildningsreformer i ljuset avvälfärdsstatens förvandling

  Ingår i Utbildningens revolutioner, s. 233-247, 2017.