Pubikationer

Här presenteras ett urval av forskargruppen senaste publikationer.

 • Larsson, Esbjörn

  Carola Christina Eneroth

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Helena Larsdotter Westerlund

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Evelina Wilhelmina Fahnehjelm

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Alma Fredrika Mathilda Detthow

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Gustafson, Katarina; Melander, Helen

  Berättelser om måltider i en mobil förskola

  Part of Berättelser, p. 19-35, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  On the Changing Perceptions of Women’s Role in the Nation’s Defence during the Age of Total War: The Introduction of Defence Service Training for Girls in Sweden during World War II

  2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Introduktionen av flickors värntjänstutbildning under andra världskriget: En studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär i det totala krigets tidsålder

  Part of Gender, History, Futures, p. 199-207, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  'Yay, a downhill!': Mobile preschool children's collective mobility practices and 'doing' space in walks in line

  Part of Journal of Pedagogy, p. 87-107, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  The Child as a Voucher?: The Marketization of the Swedish Preschools

  2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Hyddans son i ett framväxande parallellskolesystem: Skolavgifter och försörjningskrav vid de svenska allmänna skolorna under 1800-talets första hälft

  Part of Norsk pedagogisk tidsskrift, p. 133-144, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  "Doing family" at the soccer field: Creating Time and Space for Outdoor Play and Organized Leisure

  Part of Report / National Council on Family Relations, p. F4 F4-F5 F5, 2018.

 • van der Burgt, Danielle; Gustafson, Katarina; Balldin, Jutta; Harju, Anne et al.

  Young children’s participation and citizenship in public space – mobile preschool children’s mobility and spatial appropriation

  2017.

 • Gustafson, Katarina; van der Burgt, Danielle

  A citywide classroom? Children’s learning and mobility in mobile preschools

  2017.

 • Larsson, Esbjörn; Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag; Ahlbäck, Anders et al.

  Värnpliktsreformer i Norden: Genusperspektiv på medborgaren i vapen

  2017.

 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensén, Carl Johan

  Part of Svenskt biografiskt lexikon, p. 612 612-615 615, 2017.

 • Larsson, Esbjörn

  Upplands hemvärn: Från frivilligkår till deltidsförband

  Part of Upplands regemente 400 år, p. 152-176, 2017.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Staging social aggression: Affective stances and moral character work in girls' gossip telling

  Part of Research on children and social interaction, p. 77-104, 2017.

 • Eva Nezeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2017-06-02 13:15

  Sharif, Hassan

  ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Enhetsskoletanken som försvann: En studie av radikala och reformistiska tankar kring skolväsendets utveckling under 1800-talet

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 19-44, 2017.

  Open access
 • Berg, Anne; Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Att studera omvälvande förändringar: Revolutioner, paradigmskiften och epistemiska brott i studiet av utbildning

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 13-18, 2017.

  Open access
 • Klang, Nina; Gustafson, Katarina; Möllås, Gunvie; Nilholm, Claes et al.

  Enacting the role of special needs educator: six Swedish case studies

  Part of European Journal of Special Needs Education, p. 391-405, 2017.

 • Svahn, Johanna

  "Jag har bara ADHD å så": Identitetskonstruktion och normalisering i resursskoleelevers berättelser

  Part of Fortelling og forskning, p. 125-142, 2017.

 • Möllås, Gunvie; Gustafson, Katarina; Klang, Nina; Göransson, Kerstin et al.

  Specialpedagagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken: en analys av sex fallstudier

  2017.

  Open access
 • Svahn, Johanna

  'Don't bother with that': the use of negative imperative directives for defusing student conflict in a special support classroom

  Part of Classroom Discourse, p. 235-252, 2017.

 • Gustafson, Katarina; van der Burgt, Danielle; Joelsson, Tanja

  Mobila förskolan - vart är den på väg?: Rapport från en kartläggning av mobila förskolor i Sverige april 2017

  2017.

  Open access