Senaste publikationer

Vetenskapliga tidskriftsartiklar, refereegranskade konferensbidrag och bokkapitel

 • Bråting, Kajsa; Pejlare, Johanna

  The role of Swedish school algebra in a historical perspective

  Part of NERA 2019 Education in a globalized world, p. 279-280, 2019.

  Open access
 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars; Hemmi, Kirsti

  Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

  Part of Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, p. 27-49, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Part of Utbildningshistoria, p. 151-177, 2019.

 • Österman, Tove; Bråting, Kajsa

  Dewey and mathematical practice: revisiting the distinction between procedural and conceptual knowledge

  Part of Journal of Curriculum Studies, 2019.

  Open access
 • Dyrvold, Anneli; Bråting, Kajsa

  Exploring teaching traditions in mathematics

  Part of NERA 2019 Education in a globalized world, 6 - 8 March, 2019, Uppsala, Sweden, Abstact book 2019-03-06, p. 269-270, 2019.

  Open access
 • Bergvall, Ida; Persson, Tomas

  The Information Density of School Mathematics

  2019.

  Open access
 • Bergvall, Ida; Dyrvold, Anneli

  Multi-semiotic progression in school mathematics

  2019.

  Open access
 • Hemmi, Kirsti; Krzywacki, Heidi; Liljekvist, Yvonne

  Challenging traditional classroom practices: Swedish teachers' interplay with Finnish curriculum materials

  Part of Journal of Curriculum Studies, p. 342-361, 2019.

 • Prytz, Johan

  The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

  Part of Researching the History of Mathematics Education, p. 189-216, 2018.

 • Nygren, Thomas; Haglund, Jesper; Samuelsson, Robin; af Geijerstam, Åsa et al.

  Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school

  Part of Education Inquiry, 2018.

  Open access
 • Dyrvold, Anneli

  Conceptualising Translations Between Representations

  Part of Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2)., p. 379-386, 2018.

  Open access
 • Bergvall, Ida; Dyrvold, Anneli

  Att utveckla elevers begreppsförmåga -: bildens potential i undervisningen

  2018.

Avhandlingar

 • Bertil Hammersalen, 24:K104,, von Kraemers allé 1, Uppsala 2016-06-03 13:15

  Bergvall, Ida

  Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik: – en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2016-05-20 13:15

  Persson, Tomas

  De naturvetenskapliga ämnesspråken: De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8

  Open access
 • Umeå 2016-10-21 10:00

  Dyrvold, Anneli

  Difficult to read or difficult to solve?: The role of natural language and other semiotic resources in mathematics tasks

  Open access
 • Häggsalen, Ångström Laboratory, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 2009-06-05 10:15

  Bråting, Kajsa

  Studies in the Conceptual Development of Mathematical Analysis

  Open access
 • 2007-06-04 13:00

  Prytz, Johan

  Speaking of Geometry: A study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates

  Open access
 • Doubled quadratic division algebras

  Lindberg, Lars

 • A Study of the Development of Concepts in Mathematics

  Bråting, Kajsa

 • A Study of the Angle of Contact

  with a special focus on John Wallis' conception of quantities and angles Prytz, Johan

Läromedel

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika

  Algebra för lärare

  Studentlitteratur AB, 2017.

 • Eriksson, Pia

  Matte, kartläggning åk 5 (Tummen upp)

  Liber, 2014.

 • Eriksson, Pia; Palm, Cecilia

  Matte, kartläggning åk 4 (Tummen upp)

  Liber, 2014.

 • Eriksson, Pia

  Lärarhandledning åk 1-3: Kartläggning med facit och uppföljning

  Liber, 2014.

 • Berg, Elisabeth; Hägglund, Ulla

  Uppdrag Språklyft med matematik: Högläsningstexter och elevuppdrag med problemlösning

  Natur och kultur, 2013.

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika

  Geometri för lärare

  Studentlitteratur, 2013.

 • Alfredsson, Lena; Bråting, Kajsa; Erixon, Patirk; Heikne, Hans et al.

  Matematik 5000, kurs 5

  Natur och kultur, 2013.

 • Alfredsson, Lena; Bråting, Kajsa; Erixon, Patrik; Heikne, Hans et al.

  Matematik 5000, kurs 4

  Natur och kultur, 2013.

 • Eriksson, Pia

  Matte. Kartläggning, åk 3: lgr 11

  Liber, 2012.

 • Eriksson, Pia; Delshammar, Marie

  Matte, åk 6, kartläggning: lgr 11

  Liber, 2012.

 • Alfredsson, Lena; Bråting, Kajsa; Erixon, Patrik; Heikne, Hans et al.

  Matematik 5000: kurs 3c, läromedel 

  Natur och kultur, 2012.

 • Alfredsson, Lena; Bråting, Kajsa; Erixon, Patrik; Heikne, Hans et al.

  Matematik 5000, kurs 2c

  Natur och kultur, 2012.

Övrigt

 • Prytz, Johan

  The construction of a database regarding Swedish historical textbooks in mathematics (grades 1–9), 1900–2015: A technical description

  2016.

  Open access
 • Österman, Tove; Bråting, Kajsa

  Mindre snack – mer räkneverkstad

  2016.

 • Österman, Tove; Bråting, Kajsa

  Får eleverna lära sig matematik i skolan?

  2015.

 • Lindberg, Lars

  On the Doubling of Quadratic Algebras

  2004.

 • Dieterich, Ernst; Fieseler, Karl-Heinz; Lindberg, Lars

  Liftings of Dissident Maps

  2003.

 • Dieterich, Ernst; Lindberg, Lars

  Dissident Maps on the Seven-Dimensional Euclidean Space

  2001.

 • Persson, Tomas

  The Vocabulary of Swedish Grade Eight Science Items in TIMSS 2011.