Senaste publikationer

 • Bråting, Kajsa; Pejlare, Johanna

  The role of Swedish school algebra in a historical perspective

  Part of NERA 2019 Education in a globalized world, p. 279-280, 2019.

  Open access
 • Günther-Hanssen, Anna

  Preschool Emergent Science, Gendering Processes and Potential Extended Becomings

  2019.

 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars; Hemmi, Kirsti

  Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

  Part of Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, p. 27-49, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Part of Utbildningshistoria, p. 151-177, 2019.

 • Österman, Tove; Bråting, Kajsa

  Dewey and mathematical practice: revisiting the distinction between procedural and conceptual knowledge

  Part of Journal of Curriculum Studies, 2019.

  Open access
 • Almqvist, Jonas; Orpwood, Graham; Lundqvist, Eva; Lidar, Malena et al.

  Analysing validity: The case of Swedish national tests in year 6 science

  2019.

 • Lidar, Malena

  Undervisningstraditioner i naturvetenskaplig undervisning i relation till utbildningsreformer i NO i årskurs 6

  Part of NorDiNa, 2019.

 • Dyrvold, Anneli; Bråting, Kajsa

  Exploring teaching traditions in mathematics

  Part of NERA 2019 Education in a globalized world, 6 - 8 March, 2019, Uppsala, Sweden, Abstact book 2019-03-06, p. 269-270, 2019.

  Open access
 • Westlund, Elin

  Visualizing Norms of Science in Early School Years Visual Aesthetics and Content Formation in Students' Multimodal Compositions

  Part of Multimodality and Aesthetics, p. 170-193, 2019.

 • Norén, Niklas

  Höll ja på å säga

  Part of Sånt vi bara gör, p. 246-247, 2019.

 • Bergvall, Ida; Persson, Tomas

  The Information Density of School Mathematics

  2019.

  Open access
 • Almqvist, Jonas; Orpwood, Graham; Lundqvist, Eva; Lidar, Malena et al.

  Analysing validity: The case of Swedish national tests in year 6 science

  2019.

  Open access
 • Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Considering the past and present of Romani in Sweden: Secondary school pupils' thinking and caring about the history of the Romani in national tests

  Part of Education Inquiry, p. 1-24, 2019.

 • Nygren, Thomas

  Fakta, fejk och fiktion: Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens

  Natur och kultur, 2019.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Lundqvist, Eva et al.

  Aesthetic judgments and meaning-making during cooking in Home and Consumer Studies

  Part of Educare - Vetenskapliga skrifter, p. 30-57, 2019.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Lundqvist, Eva et al.

  Students’ meaning-making during formalized cooking in Swedish home- and consumer studies

  2019.

 • Pejlare, Johanna; Bråting, Kajsa

  Writing the history of mathematics: Interpretations of the mathematics of the past and its relation to the mathematics of today

  Part of Mathematics of the Arts and Sciences, 2019.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility

  Part of Nordicom Review, p. 23-42, 2019.

  Open access
 • Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Krüger, Jenneke; Prytz, Johan et al.

  "Dig where you stand" 5: Proceedings of the fifth international conference on the history of mathematics education. September 19-22, 2017, at Utrecht University, the Netherlands

  2019.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan: En didaktisk handbok

  Natur och kultur, 2019.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Developing Disciplinary Reading Literacies in Secondary Education: Reading in vocational programmes

  2019.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Disciplinary literacies for subject learning in vocational upper secondary education

  2019.

 • Hallesson, Yvonne

  Vad skriver elever på gymnasiet?: Om texter, skrivhandlingar och ämnesspecifikt skrivande

  2019.

 • Günther-Hanssen, Anna; Danielsson, Anna; Anderssson, Kristina

  How does Gendering Matter in Preschool Science: Emergent Science, ‘Neutral’ Environments and Gendering Processes in Preschool

  Part of Gender and Education, 2019.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik; Svensson, Göran

  Diversity and credibility in young people’s news feeds: A foundation for teaching and learning citizenship in a digital era

  Part of Journal of Social Science Education, p. 87-109, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Progressionslinjer för samtalsstöd

  Part of Didaktisk utvecklingsdialog, p. 162-164, 2019.

 • Enoksson, Helen; Lidar, Malena; Ungewitter, Annika; Lindqvist, Gunilla et al.

  Studier i en främmande skolkultur

  Part of Didaktisk utvecklingsdialog, p. 49-65, 2019.

 • Prytz, Johan

  The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

  Part of Researching the History of Mathematics Education, p. 189-216, 2018.

 • Engblom, Charlotte; Fallberg, Karin; Svedberg, Lotta; Nilsson Mihalaki, Anna et al.

  Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt: Rapport från en forskningscirkel

  2018.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Intertextual content analysis: An approach for analysing text-related discussions with regard to movability in reading and how text content is handled

  Part of International Journal of Research & Method in Education, p. 142 142-155 155, 2018.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Lundqvist, Eva; Mattsson Sydner, Ylva et al.

  Literacy till lunch: Elevers meningsskapande under formaliserad matlagning i hem- och konsumentkunskap

  Part of Nationell ämnesdidaktisk konferens, 2018.

 • Nygren, Thomas; Haglund, Jesper; Samuelsson, Robin; af Geijerstam, Åsa et al.

  Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school

  Part of Education Inquiry, 2018.

  Open access
 • Standish, Katerina; Nygren, Thomas

  Looking for peace in the Swedish National Curricula

  Part of Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2018.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  Nyhetsvärderaren: Forskarfredags massexperiment 2017: Slutrapport

  2018.

  Open access
 • Ryder, Jim; Lidar, Malena; Lundqvist, Eva; Östman, Leif et al.

  Expressions of agency within complex policy structures: Science teachers’ experiences of education policy reforms in Sweden

  Part of International Journal of Science Education, p. 538-563, 2018.

 • Danielsson, Anna; Berge, Maria; Lidar, Malena

  Knowledge and power in the technology classroom:: a framework for studying teachers and students in action

  Part of Cultural Studies of Science Education, p. 163-184, 2018.

  Open access
 • Lundqvist, Eva; Sund, Per

  Selective traditions in group discussions: Teachers’ views about good science and the possible obstacles when encountering a new topic

  Part of Cultural Studies of Science Education, p. 353-370, 2018.

 • Nygren, Thomas

  Digital källkritik i nyhetsflöden och undervisning

  Part of Medie-och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern, p. 63-67, 2018.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia; Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa et al.

  Four classrooms – four approaches to reading: Examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve

  Part of L1-Educational Studies in Language and Literature, p. 1-29, 2018.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Mixed Digital Messages: The ability to determine news credibility among Swedish teenagers

  Part of PROCEEDINGS OF THE15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITION AND EXPLORATORY LEARNING IN THE DIGITAL AGE (CELDA 2018), p. 375-378, 2018.

  Open access
 • Lidar, Malena; Karlberg, Martin; Almqvist, Jonas; Östman, Leif et al.

  Teaching Traditions in Science Teachers’ Practices and the Introduction of National Testing

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 754-768, 2018.

  Open access
 • Palm Kaplan, Kristina

  Discourses in school algebra: the textbooks' different views on algebra and the positioning of students

  Part of Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, p. 47-65, 2018.

 • Nygren, Thomas; Johnsrud, Brian

  What Would Martin Luther King Jr. Say?: Teaching the Historical and Practical Past to Promote Human Rights in Education

  Part of Journal of Human Rights Practice, p. 287-306, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Från källtext till elevtext: Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass

  Part of Nordic Journal of Literacy Research, p. 98-120, 2018.

  Open access
 • Nordlund, Anna

  Selma Lagerlöf -: Sveriges modernaste kvinna

  Bokförlaget Max ström, 2018.

 • Larsson, Johanna; Airey, John; Danielsson, Anna; Lundqvist, Eva et al.

  A Fragmented Training Environment: Discourse Models in the Talk of Physics Teacher Educators

  Part of Research in science education, 2018.

  Open access
 • Nordlund, Anna

  ”Роман ’Отлученный’ и голос женщины”[”Bannlyst och den kvinnliga rösten”]

  Part of СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА: Этика, религия, эстетика в творчестве Сельмы Лагерлёф[Konstnärskapets hemligheter. Etik, religion, estetik i Selma Lagerlöfs författarskap], p. 47-61, 2018.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  The News Evaluator: Evidence-based innovations to promote digital civic literacy

  Part of Youth and News in a Digital Media Environment, p. 19-28, 2018.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Olika ämnen - olika läs- och skrivarter

  Part of Lisetten, p. 38 38-40 40, 2018.

 • Hallesson, Yvonne

  Skriftkompetenser för lärande på gymnasiets El- och energiprogram: En etnografisk fallstudie om skriftbruk

  2018.