Senaste publikationer

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility

  Part of Nordicom Review, p. 23-42, 2019.

  Open access
 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars; Hemmi, Kirsti

  Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

  Part of Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, p. 27-49, 2019.

 • Bråting, Kajsa; Pejlare, Johanna

  The role of Swedish school algebra in a historical perspective

  Part of NERA 2019 Education in a globalized world, p. 279-280, 2019.

  Open access
 • Günther-Hanssen, Anna

  Preschool Emergent Science, Gendering Processes and Potential Extended Becomings

  2019.

 • Dyrvold, Anneli; Bråting, Kajsa

  Exploring teaching traditions in mathematics

  Part of NERA 2019 Education in a globalized world, p. 269-270, 2019.

 • Dyrvold, Anneli; Bråting, Kajsa

  Exploring teaching traditions in mathematics

  Part of NERA 2019 Education in a globalized world, p. 269-270, 2019.

 • Prytz, Johan

  The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

  Part of Researching the History of Mathematics Education, p. 189-216, 2018.

 • Marty, Laurence; Venturini, Patrice; Almqvist, Jonas

  Teaching Traditions in Science Education in Switzerland, Sweden and France: A comparative analysis of three curricula

  Part of European Educational Research Journal (online), p. 51-70, 2018.

 • Ligozat, Florence; Almqvist, Jonas

  Conceptual frameworks in didactics - learning and teaching: Trends, evolutions and comparative challenges

  Part of European Educational Research Journal (online), p. 3-16, 2018.

 • Engblom, Charlotte; Fallberg, Karin; Svedberg, Lotta; Nilsson Mihalaki, Anna et al.

  Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt: Rapport från en forskningscirkel

  2018.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Intertextual content analysis: An approach for analysing text-related discussions with regard to movability in reading and how text content is handled

  Part of International Journal of Research & Method in Education, p. 142 142-155 155, 2018.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Lundqvist, Eva; Mattsson Sydner, Ylva et al.

  Literacy till lunch: Elevers meningsskapande under formaliserad matlagning i hem- och konsumentkunskap

  Part of Nationell ämnesdidaktisk konferens, 2018.

 • Nygren, Thomas; Haglund, Jesper; Samuelsson, Robin; af Geijerstam, Åsa et al.

  Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school

  Part of Education Inquiry, 2018.

  Open access
 • Standish, Katerina; Nygren, Thomas

  Looking for peace in the Swedish National Curricula

  Part of Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2018.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  Nyhetsvärderaren: Forskarfredags massexperiment 2017: Slutrapport

  2018.

  Open access
 • Ryder, Jim; Lidar, Malena; Lundqvist, Eva; Östman, Leif et al.

  Expressions of agency within complex policy structures: Science teachers’ experiences of education policy reforms in Sweden

  Part of International Journal of Science Education, p. 538-563, 2018.

 • Danielsson, Anna; Berge, Maria; Lidar, Malena

  Knowledge and power in the technology classroom:: a framework for studying teachers and students in action

  Part of Cultural Studies of Science Education, p. 163-184, 2018.

  Open access
 • Lundqvist, Eva; Sund, Per

  Selective traditions in group discussions: Teachers’ views about good science and the possible obstacles when encountering a new topic

  Part of Cultural Studies of Science Education, p. 353-370, 2018.

 • Nygren, Thomas

  Digital källkritik i nyhetsflöden och undervisning

  Part of Medie-och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern, p. 63-67, 2018.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia; Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa et al.

  Four classrooms – four approaches to reading: Examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve

  Part of L1-Educational Studies in Language and Literature, p. 1-29, 2018.

 • Liberg, Caroline

  Språkliga resurser och språkande i olika skolämnen

  Part of Att bli lärare., p. 173-177, 2018.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Mixed Digital Messages: The ability to determine news credibility among Swedish teenagers

  Part of PROCEEDINGS OF THE15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITION AND EXPLORATORY LEARNING IN THE DIGITAL AGE (CELDA 2018), p. 375-378, 2018.

  Open access
 • Lidar, Malena; Karlberg, Martin; Almqvist, Jonas; Östman, Leif et al.

  Teaching Traditions in Science Teachers’ Practices and the Introduction of National Testing

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 754-768, 2018.

  Open access
 • Palm Kaplan, Kristina

  Discourses in school algebra: the textbooks' different views on algebra and the positioning of students

  Part of Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, p. 47-65, 2018.

 • Nygren, Thomas; Johnsrud, Brian

  What Would Martin Luther King Jr. Say?: Teaching the Historical and Practical Past to Promote Human Rights in Education

  Part of Journal of Human Rights Practice, p. 287-306, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Från källtext till elevtext: Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass

  Part of Nordic Journal of Literacy Research, p. 98-120, 2018.

  Open access
 • Nordlund, Anna

  Selma Lagerlöf -: Sveriges modernaste kvinna

  Bokförlaget Max ström, 2018.

 • Larsson, Johanna; Airey, John; Danielsson, Anna; Lundqvist, Eva et al.

  A Fragmented Training Environment: Discourse Models in the Talk of Physics Teacher Educators

  Part of Research in science education, 2018.

  Open access
 • Nordlund, Anna

  ”Роман ’Отлученный’ и голос женщины”[”Bannlyst och den kvinnliga rösten”]

  Part of СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА: Этика, религия, эстетика в творчестве Сельмы Лагерлёф[Konstnärskapets hemligheter. Etik, religion, estetik i Selma Lagerlöfs författarskap], p. 47-61, 2018.

 • Günther-Hanssen, Anna; Danielsson, Anna; Anderssson, Kristina

  Emergent Science, ’Neutral’ Environments and Gendering Processes in Preschool

  2018.

 • Lidar, Malena; Berge, Maria; Danielsson, Anna

  Methodological considerations in the analysis of the co-production of knowledge and power in secondary school physics classrooms

  2018.

 • Nordlund, Anna; Forssberg, Anna; Stenberg, Lisbeth

  Evangelium enligt Selma. : Lagerlöfstudier 2018

  2018.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  The News Evaluator: Evidence-based innovations to promote digital civic literacy

  Part of Youth and News in a Digital Media Environment, p. 19-28, 2018.

  Open access
 • Bråting, Kajsa; Hemmi, Kirsti; Madej, Lars

  Teoretiska och praktiska perspektiv på generaliserad aritmetik

  Part of Perspectives on professional development of mathematics teachers. Proceedings of MADIF 11., p. 27-36, 2018.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Olika ämnen - olika läs- och skrivarter

  Part of Lisetten, p. 38 38-40 40, 2018.

 • Hallesson, Yvonne

  Skriftkompetenser för lärande på gymnasiets El- och energiprogram: En etnografisk fallstudie om skriftbruk

  2018.

 • Hallesson, Yvonne

  Två dagar i en klass: En fallstudie om gymnasieelevers textvärldar

  2018.

 • Günther-Hanssen, Anna

  Begynnande naturvetenskap och könade kroppar i förskolans utelek: Emergent Science and gendered Bodies in Preschool Outdoor play

  Part of Tidskrift för Genusvetenskap, p. 8-30, 2018.

 • Bråting, Kajsa; Hemmi, Kirsti; Madej, Lars

  Teoretiska och praktiska perspektiv på generaliserad aritmetik

  Part of Perspectives on professional development of mathematics teachers. Proceedings of MADIF11: the eleventh research seminar of the Swedish Society for Research of Mathematics Education., p. 27-36, 2018.

 • Nygren, Thomas

  Teaching and learning the mindset of the digital historian and more: Scaffolding students’ critical skills in the digital humanities

  Part of DHN 2017, 2017.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Vinterek, Monika; Thorp, Robert; Taylor, Margaret et al.

  Promoting a Historiographic Gaze Through Multiperspectivity in History Teaching

  Part of International perspectives on teaching rival histories, p. 207-228, 2017.

 • Liberg, Caroline

  Perspektiv 1: Först få visa, sedan säga.

  Part of Undersöka och utveckla undervisning., p. 36-38, 2017.

 • Prytz, Johan

  The production of textbooks in mathematics in Sweden, 1930-1980

  Part of "Dig where you stand" 4, p. 309-324, 2017.

  Open access
 • Prytz, Johan; Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Menghini, Marta et al.

  "Dig where you stand" 4: Proceedings of the Fourth International Conference on the History of Mathematics Education

  2017.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Kommunikativ utveckling och utveckling av språkliga resurser i förskoleåren.

  Part of Förskolan och barns utveckling., p. 91-108, 2017.

 • Bråting, Kajsa; Österman, Tove

  John Dewey and mathematics education in Sweden

  Part of "Dig where you stand" 4. Proceedings of the Fourth International Conference of the History of Mathematics Education, p. 61-72, 2017.

  Open access
 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika

  Algebra för lärare

  Studentlitteratur AB, 2017.

 • Olin, Anette; Almqvist, Jonas; Hamza, Karim

  Didactics, dialogue and development

  2017.

 • Almqvist, Jonas; Hamza, Karim; Olin, Anette

  Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare

  2017.

 • Trivic, Tatjana; Rönnerman, Karin; Claesson, Silwa; Palm, Ola et al.

  Finns det om det inte syns?

  Part of Undersöka och utveckla undervisning, p. 49-66, 2017.