EDU ledning och administration

Studierektorer för avancerad nivå och forskarnivå

Marie Karlsson - Pedagogik
Kajsa Bråting - Didaktik
Emil Bertilsson - Utbildningssociologi

Studierektorer för grundnivå

Jenny Langwagen (kurser inom Grundlärarprogrammet)
Jörgen Mattlar (kurser inom Förskollärarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Masterprogram, alla inriktningar)
Ola Winberg (kurser inom:  Ämneslärarprogrammet, Kompletterande lärarutbildning, Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor, Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet)

Studierektor uppdragsutbildning

Magdalena Cedering

Administration

Administrativ chef

Micael Jansson

Studievägledare

Jennifer Aulin (kurser och program på grundnivå)
Lena Larson Johannesson (kurser och program på avancerad nivå)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet)

Administratörer 

Jennifer Aulin (ämneslärarprogrammet, KPU campus och distans)
Therese Bolin (förskollärarprogrammet, VFU, resebidrag)
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, kurser inom BUV)
Katarina Ellingson  (webbstöd, webbutveckling)
Katarina Gahne (internationell koordinator, utbytesavtal, inresande studenter, utresande personal, engelska kurser)
Elisabet Hansson (EDU Uppdrag)
Cecilia Howe (kurser inom förskollärarprogrammet på Campus Gotland)


 
Magdalena Nygaard (forskarutbildning)
Agneta Isaksson (EDU Uppdrag)
Lena Larson Johannesson (kurser inom masterprogrammet, webbstöd)
Elin Löfgren (grundlärarprogrammet T 5-8, Fortbildningsavdelningen, personalfrågor, rekrytering.
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet, kurser inom utbildningssociologi, utresande studenter)
Johanna Nordling (grundlärarprogrammet T 1-4, Ped- och PIVA-kurser, kurser inom utbildningssociologi på grundnivå)
Maria Pettersson (förskollärarprogrammet, VFU)
Lisa Regnéll (Edu Uppdrag, Speciallärarprogrammet, specialpedagogik: master)
 
Marie du Rietz (kurser inom grundlärarprogrammet på Campus Gotland)
Nicolette Salmon Hillbertz (Kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd, inresande och utresande studenter)


 
Marcus Söderlind (tjänstefördelning, lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)
Johanna Vestermark (Edu Uppdrag)
Erik Åstrand (lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)

Ekonomi

Erkan Özen (övergripande ekonomiansvar, budget och bokslut, RUT)


 
Zsuzsanna Kristófi (projektekonomi, budget och bokslut, FBA, Intendenturen)


 

Dania Karlsson (fakturahantering, arkivfrågor, diarieföring)
 

Peter Gahne (resor och konferensfrågor, fakturahantering)

Personaladministration

Micael Jansson (personalfrågor, tjänstefördelning)

Eva Rosendal Jansson (personalfrågor, rekrytering, rehabiliteringsfrågor)
 

Webb och informationsfrågor

Katarina Ellingson
Lena Larson Johannesson