Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sektion Lära

Sektion Lära är den del av Uppsala studentkår som är till för studenterna på den utbildningsvetenskapliga fakulteten, och innefattar studenter som läser förskollärar- och lärarprogram. Sektion Lära arbetar efter tre ledord: Inflytande, stöd, aktivitet. 

Lära har lokaler i  Campus Blåsenhus. Där kan du bl.a. träffa sektionens studiebevakare som stödjer studenterna i deras utbildning.

Lära har också  kontakt med andra campus, eftersom lärarstudenter också läser vid andra institutioner vid universitetet.
 

  Mer om sektion LÄRA