Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Studievägledning

Studievägledning för dig med behov av särskilt stöd samt fristående kurser på grundnivå.

Moses Högback
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i utbildningsvetenskap samt fristående kurser på avancerad nivå.

Lena Larson Johannesson
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)

Ellen Matlok-Ziemann
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.Studerar du till lärare?

Då hittar du kontaktinformation till studievägledarna för lärarutbildningen här:
Studievägledning lärare