Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Kommun och landsting

EDU Uppdrag har sedan 1996 erbjudit utbildningar som oftast riktat sig mot förskola, skola, bibliotek, arbetsförmedling, sjukhuslärare och syokonsulenter.

Vår enhet har alltså en mångårig erfarenhet av att möta vuxna i utbildningar av olika slag. Gemensamt för de grupper vi arbetar med är att de redan har en yrkesutbildning samt oftast en mångårig erfarenhet av sina verksamheter. Utbildningarna genomförs vanligtvis i de kommuner, skolor eller inom de verksamheter som beställt dem. Dessa utbildningar är alltså skräddarsydda och kan, om uppdragsgivaren så önskar, vara poängsatta. Den dialog vi för inför ett uppdrag gör oss unika och gör att våra utbildningar bygger på vår kännedom om den kontext de ska ingå i. Vi anpassar även uppdragen till de geografiska och ekonomiska förutsättningar som finns och har i dag stor legitimitet i regionen. Vi omformar med andra ord de utvecklingsbehov uppdragsgivaren ser till konkreta fortbildningsinsatser.

Tierp, Håbo, Knivsta, Danderyd, Nyköping, Ljusdal, Österåker och självfallet Uppsala är exempel på kommuner som anlitat oss.