Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Myndighet

Myndigheter som Arbetsmarknadsverket och Skolverket liksom tidigare Myndigheten för skolutveckling har vi samarbetet med runt såväl utbildningar som utvärderingsuppdrag. På uppdrag av Rekryteringsdelegationen och Uppsala universitet tog vi fram ett valideringsinstrument för att bedöma barnskötares reella kompetens; ett spännande och roligt uppdrag. Det finns beskrivet i en rapport ”Validering som utbildningspolitiskt instrument”, red. professor Carl Anders Säfström. Skriften kan beställas från institutionen för utbildning, kultur och medier.

Åt Skolverket har vi gjort flera stora utvärderingar samt anordnat utbildningar runt bl a jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter och mobbingsprevention.