Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Näringsliv

Vår enhet har en mångårig erfarenhet av att möta vuxna i utbildningar av olika slag. Gemensamt för de grupper vi arbetar med är att de redan har en yrkesutbildning samt oftast en mångårig erfarenhet av sina verksamheter. Utbildningarna genomförs vanligtvis inom de verksamheter som beställt dem. Dessa utbildningar är alltså skräddarsydda och kan, om uppdragsgivaren så önskar, vara poängsatta.

Den dialog vi för inför ett uppdrag gör oss unika och gör att våra utbildningar bygger på vår kännedom om den kontext de ska ingå i. Vi anpassar även uppdragen till de geografiska och ekonomiska förutsättningar som finns och har i dag stor legitimitet i regionen. Vi omformar med andra ord de utvecklingsbehov uppdragsgivaren ser till konkreta fortbildningsinsatser. Länge var skolor och kommuner de stora uppdragsgivarna men idag ser vi ett ökat intresse från näringslivet i övrigt. Arbetslagsutbildningar, utvärderingsuppdrag av olika slag, presentationsteknik, kollegahandledning, kurser för att utveckla medarbetarnas skrivande, hjälp för att utveckla kvalitetsredovisningar är exempel på uppdrag vi gärna åtar oss.