Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Undervisa nyanlända elever - för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen

För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt. Studiehandledning och modersmålsundervisning är effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling.

Kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen stärks på såväl elevens modersmål, som på det svenska språket. Därför behöver modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen hitta samarbetsformer som gynnar elevernas lärande.

Skolverket erbjuder, i samarbete med lärosäten över hela landet, kompetensutveckling till modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt klass- och ämneslärare med start hösten 2016 samt våren 2017.

Utbildningen kommer bland annat att innehålla: värdegrund, språk- och kunskapsutveckling, flerspråkighet, samarbete för elevens bästa samt planering och genomförande av undervisning.

Kursanmälan

Välkommen med din anmälan! Anmälan öppen t.o.m. 2017-02-03.