Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Programansvar


Kurser inom program på avancerad nivå

Program Administratör Studierektor
Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik
Lena Larson Johannesson Jörgen Mattlar

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning utbildningssociologi
Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)

Ellen Matlok Ziemann Jörgen Mattlar
Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik Therese Bolin Jörgen Mattlar
Speciallärarprogrammet Therese Bolin Jörgen Mattlar


Kurser inom program med start på grundnivå

Program Administratör Studierektor
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Johanna Nordling Ola Winberg
Förskollärarprogrammet Agneta Isaksson,
Marcus Söderlind
Jörgen Mattlar
Grundlärarprogrammet Johanna Nordling
Karin Wiil
Jenny Langwagen
Program med inriktning mot personal-
och arbetslivsfrågor
Jennifer Aulin Ola Winberg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lena Larson Johannesson Ola Winberg
Socionomprogrammet Johanna Nordling Ola Winberg
Ämneslärarprogrammet Jennifer Aulin Jenny Langwagen
Kompletterande lärarutbildning, Campus Jennifer Aulin Jenny Langwagen
Kompletterande lärarutbildning, distans Karin Wiil Jenny Langwagen


Uppdragsutbildning, Lärarlyftskurser, Förskollärarlyftkurser

Administratör Studierektor
Johanna Vestermark Carina Bolin


VFU-administration

Administratör VFU-koordinatorer
Agneta Isaksson
Karin Wiil
Therese Bolin
Lennart Eriksson, Marianne Waldestrand, Mats Bratteby