Undantag (dispens) och reell kompetens

Institutionen har inte längre rätt att utfärda dispenser från behörighetskrav till kurser. Saknas poängen som krävs för behörighet ges ingen dispens, utan de kurser som krävs för behörighet måste vara avklarade.

Har du andra meriter som kompenserar för de förkunskapskrav du saknar ska dessa skickas in i samband med anmälan. För sökande som inte uppfyller behörighetskraven gör antagningsenheten alltid en bedömning av om det finns skäl att göra undantag från ett eller flera behörighetskrav. Antagningsenheten tittar även på om en sökande kan anses behörig genom så kallad reell kompetens.