Vanliga frågor och svar

Har du frågor om anmälan till kurser och program på grundnivå?
Här hittar du våra kurser och program på grundnivå

Har du frågor om anmälan till kurser och program på avancerad nivå?
Här hittar du våra kurser och program på avancerad nivå

Har du frågor om kursstart eller schema?
Information finns på kursens/programmets sida i Studentportalen.

När kommer mitt antagningsbesked?
Du kommer att få ett första antagningsbesked  omkring den 11 juli. Då ska du tacka ja till din plats om du vill läsa kursen/programmet. Sedan kommer ett andra antagningsbesked omkring den 1 augusti där det kommer att finnas information om hur du gör för att registrera dig på kurserna och programmet.

Har du frågor om registrering?
Information om hur du registrerar dig finns i Studentportalen.

Har du missat att anmäla dig till en kurs/program?
All antagning görs via antagning.se, ingen lokal antagning görs. Antagning.se öppnar för sen anmälan till kurser och program där det finns platser kvar den 15 juli.

Är du antagen som reserv?
Institutionen kallar reserver via e-post eller telefon.

Är du antagen med villkor till kurs?
Du måste uppfylla behörighetskraven innan en registrering kan göras. Kontakta kursens administratör.

Är du antagen med villkor till ett program?
Du måste uppfylla behörighetskravet innan en registrering kan göras. Kontakta studievägledare för programmet.

Vill du anmäla studieuppehåll eller studieavbrott?
Logga in i Studentportalen och klicka på ditt programs sida. Där finns länkar till en elektronisk anmälan.

Har du frågor om antagning?
Kontakta Studentservice eller Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Har du frågor om Studentportalen eller studentkonton?
Kontakta universitetets Servicedesk via 018-471 44 00, eller servicedesk@uu.se.