Röster från institutioneN

Filmklipp med medarbetare vid EDU som berättar om sin verksamhet vid institutionen.

Claes Nilholms blogg

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet, bloggar om forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet, men tar också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor.

Till bloggen

Bild på professor Claes Nilholm