Röster från institutioneN

  • Doktorand Josefine Krigh

  • Adjungerad adjunkt Synnöve Carlsson

  • Professor Claes Nilholm

  • IT-pedagog Lars Weiselius

  • Professor Mikael Börjesson

  • Universitetslektor Kajsa Bråting

  • Universitetsadjunkt Matts Dahlqwist

  • Universitetslektor Anna Danielsson

  • Internationell handläggare Katarina Gahne

  • Universitetslektor Stina Hallsén

  • Universitetslektor Martin Karlberg

Claes Nilholms blogg

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet, bloggar om forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet, men tar också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor.

Till bloggen

Bild på professor Claes Nilholm