Röster från institutioneN

 • Doktorand Josefine Krigh

 • Adjungerad adjunkt Synnöve Carlsson

 • Professor Claes Nilholm

 • IT-pedagog Lars Weiselius

 • Professor Mikael Börjesson

 • Universitetslektor Kajsa Bråting

 • Universitetsadjunkt Matts Dahlqwist

 • Universitetslektor Anna Danielsson

 • Internationell handläggare Katarina Gahne

 • Universitetslektor Stina Hallsén

 • Universitetslektor Martin Karlberg

Claes Nilholms blogg

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet, bloggar om forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet, men tar också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor.

Till bloggen

Bild på professor Claes Nilholm