Uppdrag från Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Aktuella kurser

Obehöriga i förskoleklassen

Inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer, 15 hp
Fortbildning för personal som är verksamma i bland annat förskoleklassen.

Anmäl ditt intresse till Magdalena Cedering.

Det globala klassrummet

Förbered dig som lärare för den språkliga mångfald som alltmer präglar den svenska skolan. Det globala klassrummet är en introduktionskurs i svenska som andraspråk. Kursen riktar sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne. Ansök till hösten 2018 mellan den 15 mars och den 16 april.

Arbetsgivaren godkänner att du deltar
Kom ihåg att din arbetsgivare behöver säga ja till att du studerar på en kurs. Den här blanketten ska skrivas under:
Huvudmannablankett – Skolverkets kompetenshöjande kurs i SvAa HT18

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i årskurs 1-6, 7,5 hp
För mer information och anmälan

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i årskurs 7-9, 7,5 hp
För mer information och anmälan

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning på gymnasieskola, 7,5 hp
För mer information och anmälan

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning inom kommunal vuxenutbildning, 7,5 hp
För mer information och anmälan