Uppdragsutbildningar

EDU Uppdrag bygger skräddarsydd utbildning. Nedan finns länkar till kurser vi ger på uppdrag av Skolverket samt kommunala och enskilda huvudmän.

Utbildningar på uppdrag av Skolverket

Förskolelyftet Undervisning i förskolan

Kursen vänder sig till Förskollärare som är anställda i förskolan och som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare.
Mer information om kursen finns på Skolverkets hemsida

Handledarutbildning inom kompetensutvecklingsinsats, Specialpedagogik

Utbildningar på uppdrag av kommunala och enskilda huvudmän

Modersmålslärare och Studiehandledning på modersmål

Kurs som riktar sig till studiehandledare på modersmåls och modersmålslärare. Kursen finns både som poänggivande och som seminarieserie med föreläsningsinslag.


Professionsutveckling - Ämneslärare

Kurs på avancerad nivå för legitimerande lärare som vill fördjupa sig i framgångsrik undervisning, ledarskap i klassrummet och teoretiska perspektiv på ämnesdidaktik.

Bakgrund och information kring kursen:


Professionsutveckling - Förskola 

Kurs på avancerad nivå för legitimerande förskollärare som vill fördjupa sig i undervisningsbegreppet kopplat till förskolans lärmiljö, ledarskap och ny forskning kring förskolans verksamhet.

Bakgrund och information kring kursen:


Professionsutveckling - Grundskola

Kurs på avancerad nivå för legitimerande lärare som vill fördjupa sig i framgångsrik undervisning, ledarskap i klassrummet och senaste rönen inom skolforskning.

Bakgrund och information kring kursen:


Kollegialt lärande i förskolan, med fokus på handledning och nyanländas lärande
 

Utökat Läslyft med inriktning mot flerspråkighet och interkulturalitet
 

Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Fördjupningskurs för specialpedagoger med behörighetsgivande examen.