Lärarfortbildning

Språk, kultur, didaktik och internationalisering.

OBS: Vi är i full gång med att bygga om hemsidan! Nu räknar vi ner och om en vecka hoppas vi att Du hittar information om vår verksamhet och material på den nya hemsidan. Riktigt klara är vi inte ännu och hänvisar vi därför till den gamla hemsidan. Kontakta oss om du inte finner det du söker!

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

FBA erbjuder poänggivande kurser i språk och språkrelaterade ämnen, där forskning knyts samman med beprövad erfarenhet från skolans verksamhet. FBA arrangerar också seminarier och konferenser i Sverige och utomlands och tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner.

FBA har utvecklats till ett kunskaps- och resurscentrum för skolan med inriktning mot internationalisering, språk och kultur. FBA vänder sig såväl till lärare i engelska, franska, kinesiska, modersmål, spanska och tyska som till skolor och lärare som vill arbeta med flerspråkighet, språkutvecklande arbetssätt och studiehandledning på modersmålet. Vid FBA finns erfarna lärare och disputerade forskare som har nationella och internationella nätverk och tillhör forskningsmiljöer såväl inom Uppsala universitet som vid andra lärosäten.

På gång