Fortbildning för lärare i kinesiska

Fortbildningsavdelningen erbjuder kurser och andra aktiviteter för lärare i kinesiska, samt andra resurser för planering och undervisning.

Kurser, seminarier och andra aktiviteter

Undervisning och inlärning

På den här sidan finns resurser som kan vara användbara i undervisningen, inklusive sådant som eleverna kan ha användning för. Allting är gratis om inte annat anges. Sidan innehåller bland annat:

  • Ordböcker (appar, webb, poppupp)
  • Flashcards
  • Hörförståelse
  • Läsförståelse.

Gå till sidan för undervisning och inlärning.

Planering och bedömning

På den här sidan samlas resurser som har med planering och bedömning att göra, bland annat länkar till kursplaner och viss analys av dessa. Kurs och ämnesplaner för kinesiska infördes 2014 och håller på att revideras för att en ny version ska komma ut hösten 2020.

Gå till sidan för planering och bedömning.