Planering och bedömning

På den här sidan samlas resurser som har med planering och bedömning att göra. Denna sida är under uppbyggnad och mer material kommer att läggas upp efterhand.

Kurs- och ämnesplaner

Nya kurs och ämnesplaner för kinesiska infördes 2014. På Skolverkets hemsida finns:

För att underlätta för lärare finns här en sammanställning av det centrala innehållet för kinesiska både i grundskolan (kommer snart) och på gymnasiet (docx/pdf). Där har färgkodning använts för att visa vad som skiljer sig mellan de olika kurserna vad gäller innehåll.

Planering och bedömning av kinesiskaBedömning och betygsättning

Det är i nuläget svårt att säga så mycket om betygsättning i kinesiska i Sverige eftersom det inte går att göra ordentliga jämförelser. Vi saknar ett nationellt prov i kinesiska och det bedömningsstöd som finns till de språk som har nationella prov. I väntan på detta kan vi göra egna jämförelser både internationell och inom Sverige.

Jag har ordnat kunskapskraven för kinesiska steg 1-3 i tabellformat för att ge en bättre överblick (kommer snart). Dessutom har jag försökt göra en internationell jämförelse för att se hur våra kurser i kinesiska förhåller sig till andra standarder runt om i världen (kommer snart).