Publikationer för lärare i kinesiska

På den här sidan samlas böcker, artiklar, texter och annat material som skapats av Fortbildningsavdelningen och som är relevanta för lärare i kinesiska:

  • Kinesiskan flyttar in - Nytt skolspråk i sverige (2015). Denna antologi beskriver kinesiskans framväxt och position  som skolspråk i Sverige och används bland annat på våra kurser för lärare i kinesiska. Boken kan beställas kostnadfritt inom Norden. Kontakta oss och uppge vilken adress du vill att boken skickas till. Skicka ett mail till: olle.linge@edu.uu.se
  • Undervisning i kinesiska - En nordisk angelägenhet (2016). Denna artikel publicerad i Lingua beskriver kinesiska som skolämne i Norden, med jämförelser av språkets ställning samt vilka möjligheter för samarbete som finns.
  • Spel som ett verktyg för undervisning i språk (2019). Denna artikel, också den publicerad i Lingua, behandlar spel i språkundervisningen. Det finns även en längre artikel skriven på engelska som är riktad just till lärare i kinesiska. Läs artikeln i Lingua eller den längre artikeln på engelska