Modersmål och studiehandledning på modersmål

Modersmål och studiehandledning på modersmål

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har under många år genomfört fortbildningsaktiviteter för och med modersmålslärare, samt studiehandledning på modersmål. I vårt utbud hittar du flera fortbildningsaktiviteter som kan vara intressanta för dig, både poänggivande kurser och seminarier. 

Det finns även möjlighet för din kommun att beställa skräddarsydd språkdidaktisk fortbildning som både kan tillämpas i klassrummet och på distans samt fortbildning i studiehandledning. Välkommen att kontakta oss!