Nyanlända elevers lärande - mottagande, inkludering och skolframgång, 7.5 hp

2020-08-21

Kursen riktar sig lärare och skolpersonal som vill bidra till att stärka skolans förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning med hög och likvärdig kvalitet samt förbättra dessa elevers förutsättningar för att nå skolans kunskapsmål. Kursen belyser och analyserar mottagande och inkludering av nyanlända elever ur olika perspektiv och utifrån olika forskningsområden.
 
Läs mer om kursen här.