30 Jahre Deutsche Einheit: thematisiert für den Deutschunterricht

2020-09-23

Den 3 oktober 2020 har det gått 30 år sedan Tyskland återförenades. I och med denna händelse förändrades inte bara Tysklands utan hela Europas politiska, socioekonomiska och kulturella förhållanden.

Under det virtuella seminariet ges möjlighet att tematisera den utvecklingen som har skett sedan den 3 oktober 1990 med konkreta exempel på hur eleverna kan arbeta med detta tema i och utanför sina klassrum.

Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, 75002 Uppsala, von Kraemers allé 1
Tid: 2 oktober 2020, kl 14-16
Följ det virutuella seminiariet om Tysklands återförenande via Zoom