Kultur och samhälle i spanskundervisning, 7,5 hp

Aspectos socioculturales en la enseñanza del español como lengua extranjera

VT20, distans, 25%

Att undervisa i spanska som främmande språk är mycket mer än att lära ut grammatik och hjälpa eleverna att utöka ordförrådet. Enligt skolans styrdokument för ämnet moderna språk är inslag om kulturella fenomen och samhälleliga särdrag minst lika viktiga för elevens utveckling av en allsidig kommunikativ förmåga. Samtidigt vittnar verksamma spansklärare att tillgång till skolanpassat material som behandlar kultur och samhälle i den spanskspråkiga världen är begränsat.

Kursen omfattar:

  • aktuella kultur- och samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen
  • sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv
  • användning av bl.a. litteratur, film, musik och digital media som verktyg för att behandla omvärldskunskap och kulturella fenomen i spanskundervisningen
  • språklig och kulturell variation i den spanskspråkiga världen
  • frågor som rör demokrati, etnicitet, genus och mänskliga rättigheter i den spanskspråkiga världen
  • produktion av eget undervisningsmaterial

Kursen ges nätbaserat på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av ett antal nätbaserade föreläsningar och seminarier. Handledning och kommunikation under kursens gång är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Fakta om kursen

Tid: VT januari 2020 (start v 4)

Anmälan: www.antagning.se enligt ansökningstider för VT20

Begränsat platsantal. Kursen ges i mån av resurser.

Mer information: Juanma Higuera, 070-626 44 35, juanma.higuera@edu.uu.se eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@edu.uu.se