Spanska som skolämne: Grammatik i teori och praktik, 7,5 hp

Español como lengua extranjera en la enseñanza reglada: Enseñar gramática

HT20, distans, 25 %

Vilken är grammatikens roll i spanskundervisningen? Vad är skillnaden mellan att lära sig något om språket och att tillägna sig språkliga strukturer? Vilka grammatiska moment bör ingå i undervisningen för exempelvis åk 9 eller spanska steg 3? Hur förhåller sig läraren till elevernas språkfel? Hur kan grammatiken stimulera elevernas språkliga medvetenhet och kommunikation på spanska?

Kursens övergripande mål är att studenten utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spansk syntax och grammatik i spanskundervisningen. Studenten ska även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilken inbegriper att koppla språkdidaktiska teorier samt egna ämneskunskaper till praktisk tillämpning i undervisningen. 

Kursen omfattar:

  • spansk syntax och språkets grammatiska, fonetisk fonologiska och lexikala variation i olika spansktalande områden
  • centrala teoribildningar inom grammatik och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
  • grammatiska fenomen vid inlärning av spanska som främmande språk
  • skriftlig språkfärdighet med kommunikativa och didaktiska syften
  • kontrast mellan spanskans och svenskans strukturella skillnader
  • analys och granskning av olika typer av läromedel för grammatikundervisningen i spanskämnet
  • produktion av eget undervisningsmaterial

Kursen ges nätbaserat på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av ett antal nätbaserade föreläsningar och seminarier. Handledning och kommunikation under kursens gång är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Fakta om kursen

Tid: HT september 2020 (kursstart v 36).

Anmälan: Ansökan sker på www.antagning.se enligt ansökningstider för HT20.

Begränsat platsantal. Kursen ges i mån av resurser.

Mer information:Juanma Higuera, 070-626 44 35, juanma.higuera@edu.uu.se eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@edu.uu.se