Spanska som skolämne: Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 hp

Español como lengua extranjera en la enseñanza reglada: Literatura y cine en el aula

VT20, distans, 25%

Kursens övergripande mål är att studenten utvecklar kunskaper om modern spanskspråkig litteratur och film samt en förmåga att integrera litterära texter och filmer i spanskundervisningen. 

Kursen omfattar:

  • studier i modern spanskspråkig litteratur och film med fokus på det sena 1900-talet och 2000-talet
  • ett urval av spanskspråkiga skönlitterära verk och filmer samt diverse digitala material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv
  • analys av litterära texter och filmer med utgångspunkt i litteratur- och filmvetenskapliga begrepp
  • användning av autentiska texter i form av bland annat litteratur, film och musik som verktyg för att berika spanskundervisningen
  • utveckling av egna didaktiska upplägg där litteratur och film används i undervisningssyfte

Kursen ges nätbaserat på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av ett antal nätbaserade föreläsningar och seminarier. Handledning och kommunikation under kursens gång är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Fakta om kursen

Tid: VT januari 2020 (start v 4)

Anmälan: www.antagning.se enligt ansökningstider för VT20

Begränsat platsantal. Kursen ges i mån av resurser.

Mer information: Juanma Higuera, 070-626 44 35, juanma.higuera@edu.uu.se eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@edu.uu.se