Spanska som skolämne: Produktiva språkfärdigheter, 7,5 hp

Español como lengua extranjera en la enseñanza reglada: Destrezas productivas

VT20, distans, 25%

Kursen vänder sig till lärare i spanska som vill utveckla såväl sin egen språkfärdighet som sin ämnesdidaktiska kompetens. Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om det spanska språkets uppbyggnad och bruk, samt utvecklar sin förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i undervisningssyfte. Studenten ska även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilket inbegriper att koppla kunskaper om språkets form och variation till praktisk tillämpning i undervisningen. 

Kursen omfattar:

  • studier i språkets uppbyggnad och bruk med fokus på kommunikativ förmåga i tal och skrift
  • textproduktion, presentationsteknik och muntlig framställning i undervisningssyfte
  • språklig variation i spanska med tonvikt på geografiska skillnader samt formellt och informellt språkbruk
  • grundläggande skillnader mellan svenska och spanska
  • grammatik och dialektal variation i relation till språkundervisningen

Kursen ges nätbaserat på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av ett antal nätbaserade föreläsningar och seminarier. Handledning och kommunikation under kursens gång är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Fakta om kursen

Tid: VT januari 2020 (start v 4)

Anmälan: www.antagning.se enligt ansökningstider för VT20

Begränsat platsantal. Kursen ges i mån av resurser.

Mer information: Juanma Higuera, 070-626 44 35, juanma.higuera@edu.uu.se eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@edu.uu.se