Portfolior för nedladdning

Sverige har idag tre av Europarådet godkända europeiska språkportfolior.

  • Europeisk språkportfolio 6-11
  • Europeisk språkportfolio 12-16
  • ESP 16+

Portfolior för yngre åldrar

De två portfoliorna för yngre åldrar är utarbetade av Myndigheten för skolutveckling. Allt material i dessa båda kan hämtas på Skolverkets webbplats och användas fritt.

Europeisk språkportfolio 16+

Europeisk portfolio 16+ är utarbetad av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet. Den lanserades i samband med Europeiska året för språk 2001 och reviderades och digitaliserades hösten 2010. Materialet kan nu laddas ner och användas fritt. Det finns möjlighet att skriva direkt i materialet och spara de ifyllda filerna i din dator. Dessutom finns denna portfolio sedan våren 2014 i olika språkversioner: engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Dessa versioner finns dock endast för nedladdning (pdf-format). Se länkar till materialet nedan.

När det gäller Språkpasset har Europarådet utarbetat ett generellt dokument (engelska/franska) att användas av alla medlemsländer. Språkpasset kan även skrivas ut i PDF-format. För det alternativet klicka här.
Språkpass
Europarådets handledning för ifyllnad av Språkpasset

Svenska
Språkbiografi
Dossier

Engelska
Språkbiografi
Dossier

Franska
Språkbiografi
Dossier

Italienska
Språkbiografi
Dossier

Spanska
Språkbiografi
Dossier

Tyska
Språkbiografi
Dossier