30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer: thematisiert für den Deutschunterricht

Den 9 november 2019 har det gått 30 år sedan Berlinmuren föll. I och med denna händelse förändrades inte bara Tysklands utan hela Europas politiska, socioekonomiska och kulturella förhållanden.

30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer – thematisiert für den Deutschunterricht

Under seminariet ges möjlighet att tematisera den utvecklingen som har skett sedan den 9 november 1989 med konkreta exempel på hur eleverna kan arbeta med detta tema i och utanför sina klassrum.

Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, 75002 Uppsala, von Kraemers allé 1
Tid: 18 oktober 2019, kl 12-16
Träffpunkt: i entrén vid receptionen
Anmälan: senast den 16 oktober 2019 till marita.gareis@edu.uu.se

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.