Neue Ideen und mehr Deutsch für den Deutschunterricht

Nya idéer och mer tyska för tyskundervisningen

Webbinarium- Online, ZOOM 11-12 juni 2020

Webbinariet är planerad i ram för ett samarbete mellan Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering och Goethe Institutet Schweden och är planerad som en serie av tre fortbildningsaktiviteter under åren 2020 och 2021.


Med webbinariet i juni 2020 startar fortbildningen i ett virtuellt klassrum ZOOM. I september planeras fortsätta fortbildningen med tysklärardagen i Stockholm och eventuellt med ett Landeskunde -seminarium i Tyskland. Kursen vänder sig till tysklärare.

Syftet är att ge deltagarna en ökad säkerhet i användningen av tyska språket i klassrummet samt tillfälle att reflektera kring, diskutera och pröva nya idéer och modeller för en kreativ och skapande tyskundervisningen med utgångspunkt i aktuell språkdidaktisk forskning och beprövade erfarenheter. Kursen ger även många möjligheter till ett aktivt erfarenhetsutbyte.

Välkommen Online!

Länk till hela programmet!

Fakta om Webbinariet

Kursen avsedd för: Lärare i tyska som främmande språk i grundskolan och den gymnasiala utbildningen, vuxenutbildning

Tid: 11–12 juni 2020 (Kursen börjar den 11 juni kl. 10.00 och slutar den 12 juni kl. 14.00) 

Senaste dag för anmälan: 5 juni 2020 Anmälan krävs. Länk till kursanmälan.

Seminariet är kostnadsfritt. 

Anordnare: Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Information: För närmare upplysningar kontakta Marita Gareis, epost: marita.gareis@edu.uu.se eller vera.leier@edu.uu.se