Senaste avhandlingar i didaktik

 • Günther-Hanssen, Anna

  Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan

  Open access
 • Oljans, Emma

  Matens betydelse för hälsa: Studier av meningserbjudanden i hem- och konsumentkunskap

  Open access
 • Mickelsson, Martin

  Sharing Good Examples, Then What?: Investigations of Contingency and Continuity in the Scaling-of-ESD-Activities-as-Learning

  Open access
 • Gelinder, Lolita

  Smak för hållbar mat?: Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap

  Open access
 • Pihl, Niklas

  Att erbjuda och realisera syften: En didaktisk modellering av undervisning om ett socio-vetenskapligt dilemma i naturkunskap

  Open access
 • Palm Kaplan, Kristina

  International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process: Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015

  Open access
 • Bergvall, Ida

  Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik: – en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Open access
 • Persson, Tomas

  De naturvetenskapliga ämnesspråken: De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8

  Open access
 • Ståhl, Marie

  Kemiämnets normer och värden: Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter

  Open access
 • Håkansson, Michael

  Politisk tendens, politiskt ögonblick och kreativitet: Studier av miljö- och hållbarhetsundervisning

  Open access
 • Bengtsson, Stefan L.

  Beyond Education and Society: On the Political Life of Education for Sustainable Development

  Open access
 • Rudsberg, Karin

  Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling

  Open access
 • Hedefalk, Maria

  Förskola för hållbar utveckling: Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Open access
 • Gejard, Gabriella

  "Jag kan göra matte å minus å plus": Förskolebarns och pedagogers deltagande i matematiska aktiviteter

  Open access
 • Torbjörnsson, Tomas

  Solidaritet och utbildning för hållbar utveckling: En studie av förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande i den svenska gymnasieskolan

  Open access
 • Hansson, Petra

  Text, Place and Mobility: Investigations of Outdoor Education, Ecocriticism and Environmental Meaning Making

  Open access
 • Norlin, Per

  Bilderboksstunden i förskolan: Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Open access
 • Grannäs, Jan

  Framtidens demokratiska medborgare: Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola

 • Brantefors, Lotta

  Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning

  Open access
 • Karlberg, Martin

  Skol-Komet: Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet

  Open access
 • Stenhag, Staffan

  Betyget i matematik: Vad ger grundskolans matematikbetyg för information?

  Open access
 • Frelin, Anneli

  Teachers' Relational Practices and Professionality

  Open access