Matematik i utbildning - då, nu och i framtiden

Välkommen till våra forskningsseminarier

Matematikdidaktik

Forskning i matematikdidaktik handlar om undervisning och lärande i matematik. Den matematikdidaktiska forskningsgruppen i Uppsala studerar detta fenomen på olika sätt. Studierna rör alla utbildningsnivåer från förskola till universitet, såväl historiskt som i nutid. Detta inbegriper studier av styrdokument, fortbildningsprojekt, läromedel och prov - inklusive deras inbördes relationer - och klassrumsinteraktion. Gruppen studerar didaktiska aspekter av bland annat algebra, geometri, problemlösning, programmering och digitala verktyg.  Teorier och metoder hämtas från det matematikdidaktiska fältet, men även från exempelvis sociologi, psykologi och lingvistik.

Gruppen har flera internationella och nationella samarbeten. Det handlar om deltagande i andra forskargrupper, men också organisering av nätverk och konferenser. Flera av gruppens medlemmar ingår i olika utvecklingsprojekt, exempelvis utveckling av läromedel och lärarfortbildningsprojekt.

MATEMATIKDIDAKTIKSEMINARIET

Ges vissa tisdagar 10-12. Kontakta Kajsa Bråting för mer information. 

Kontakt

Medverkande
Linda Ahl, forskare
Ida Bergvall, universitetslektor
Kajsa Bråting, universitetslektor
Synnöve Carlsson, universitetsadjunkt
Anneli Dyrvold, universitetslektor
Pia Eriksson, universitetsadjunkt
Hanna Fredriksdotter, doktorand
​Laura Galeano, doktorand
Gabriella Gejard, universitetslektor
Matilda Hällback, doktorand
Lars Madej, universitetsadjunkt
Tomas Persson, universitetslektor
Johan Prytz, universitetslektor
Olov Viirman, universitetslektor

Associerade medverkande
Kirsti Hemmi, professor
Uffe Thomas Jankvist, professor, Århus universitet
Cecilia Kilhamn, forskare, Göteborgs universitet
Yvonne Liljekvist, universitetslektor, Karlstads universitet
Kristina Palm Kaplan, universitetslektor, Högskolan i Gävle
Johanna Pejlare, universitetslektor, Göteborgs universitet
Rimma Nyman, universitetslektor, Göteborgs universitet

Kontaktpersoner
Kajsa Bråting och Johan Prytz

Senast uppdaterad: 2021-10-22