Forskningsmiljön SMED

Välkommen till våra seminarier

Studies of Meaning-making in Educational Discourses (SMED)

SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) är en internationellt etablerad forskningsmiljö inom området didaktik där forskargruppen TRUST ingår. Forskningsmiljön etablerades 2003 som ett samarbete mellan forskare baserade på Uppsala universitet och Örebro universitet.  Medlemmar i SMED Uppsala är forskare och forskarstuderande med anknytning till främst ämnet didaktik, men samarbete sker med forskare inom en mängd ämnen (exempelvis sociologi, psykologi, filosofi och statsvetenskap) vid såväl Uppsala universitet som andra universitet i Sverige och internationellt.

Miljön vid Uppsala universitet drivs av professor Leif Östman och docent David Kronlid. SMED omfattar närmare 50 aktiva forskare och doktorander, varav hälften vid SMED Uppsala.

Forskning

SMED Uppsala bedriver forskning inom följande områden:

Praktiskt-estetiska ämnena. Kontaktpersoner: Karin Hjälmeskog och Joacim Andersson

 • Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling. Kontaktpersoner: Petra Hansson och Stefan Bengtsson
 • Högre utbildning: Kontaktperson: Leif Östman
 • Komparativ didaktik

Forskningsmiljön arbetar även intensivt med teori- och metodutveckling med utgångspunkt i pragmatism, post-strukturalism och Wittgensteins senare arbeten. Under senare tid har detta arbete inkluderat studier inom posthumanism, spekulativ realism och nymaterialism. 

Miljön arbetar också inom andra områden än didaktik:
•    Kroppssociologi/pedagogik. Kontaktperson: Joacim Andersson
•    Sustainability transition. Kontaktperson: David Kronlid och Leif Östman
•    Climate change ethics. Kontaktperson: David Kronlid

Läs mer om forskningsmiljön vid Örebro universitet


Samverkan med omgivande samhället

Inom forskningsmiljön finns det en betydande kunskap och erfarenhet vad gäller samverkan med omgivande samhället. Här används en mängd olika strategier såsom forskningsbasering via: utbildning, interaktiva kunskapsbildningsprocesser, mäklande, spridning av forskningsresultat och forskarskolor. Förutom en mycket stor undervisningsinsats i lärarutbildningen och fortbildningskurser, produktion av en avsevärd mängd läroböcker och skapandet av en webbsida (Acedu) dit lärare – från förskola till gymnasiet – kan skicka in sina lektioner för att få dem kommenterade av forskare och lärare bedriver forskare i SMED omfattande samverkansarbete med myndigheter, NGO:s, företag etc. i Sverige och internationellt. Centralt i detta arbete är att många forskare i miljön arbetar i eller tillsammans med ”Swedish International Centre of Education for Sustainable Development” (SWEDESD) och REACT, som är ett oberoende globalt nätverk som fokuserar på bekämpningen av antibiotikaresistens.


Samarbeten

SMED har aktiva samarbeten med forskare och institutioner i en mängd länder, exempelvis Australien, Belgien, Brasilien, England, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Schweiz, Sydafrika, USA och Vietnam. SMED är aktivt i både skapandet och drivandet av internationella nätverk. Per Sund, Johan Öhman och Leif Östman startade 2012 upp nätverket Environmental and Sustainability Education Research inom ECER (European Conference on Educational Research) som arrangeras av European Educational Research Association.  


Seminarier, konferenser och nätverk

SMED organiserar och driver, ofta tillsammans med andra forskningsmiljöer, reguljära seminarier, konferenser och nätverk.

Seminarier

 • Uppsala Transdisciplinary Seminar on Education and Sustainable Development. Ansvariga: David Kronlid och Eva Friman
 • Text och Pragmatism. Ansvarig: Karin Hjälmeskog
 • SMED Uppsala. Ansvarig: Leif Östman 
 • SMED Sverige. Ansvariga: Leif Östman (Uppsala universitet) och Marie Öhman (Örebro universitet) 
 • International scholars in educational theory and philosophy seminar series. Seminariet ges i samarbete med Södertörns högskola. Ansvariga: Leif Östman (Uppsala Universitet) och Carl Anders Säfström (Södertörns Högskola)
 • CTI (Creepy thoughts that inspire) reading group. Denna läsgrupp engagerar forskare från Europa. Ansvarig Stefan Bengtsson 

Konferenser

 • Swedish Pragmatism Colloquium on Education. Ansvariga: Leif Östman (Uppsala Universitet) och Johan Öhman (Örebro universitet).

Nätverk

 • Environmental and Sustainability Education Research
 • Sustainability Education – Teaching and learning in the face of wicked socio-ecological problems’ 
 • Public pedagogy and sustainability challenges