Senaste publikationer

 • Norén, Niklas; Melander Bowden, Helen; Evaldsson, Ann-Carita

  Young students’ treatment of synthetic voicing as an interactional resource in digital writing

  Ingår i Classroom Discourse, 2021.

 • Fredriksdotter, Hanna; Norén, Niklas; Bråting, Kajsa

  A pre-study of grade 6 students’ orientation to social and sociomathematical norms during mathematical problem solving in groups

  Ingår i Sustainable mathematics education in a digitalized world, s. 21-30, 2021.

  Open access
 • Sundh, Stellan

  La visioconférence: support pédagogique facilitant "l'interculturalité virtuelle" dans les apprentissages à l'université? Cas des échanges entre étudiants francais et suédois

  Ingår i Présence et numérique en education, s. 143-157, 2021.

 • Reath Warren, Anne

  Heteroglossia in mother tongue instruction in Sweden and the development of plurilingual literacies

  Ingår i Pragmatics and Society, s. 106-131, 2021.

 • Müller, Fabian; Denk, Albert; Lubaway, Emily; Sälzer, Christine et al.

  Assessing social, emotional, and intercultural competences of students and school staff: A systematic literature review

  Ingår i Educational Research Review, 2020.

 • af Geijerstam, Åsa; Folkeryd, Jenny

  Utveckling av metaspråk för tidigt skolskrivande

  Ingår i Grænsegængere og grænsedragninger i nordiska modersmålsfag, s. 277-295, 2020.

  Open access
 • Björk, Oscar; Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Barn skriver historia: En studie av fjärdeklassares skrivande i historieämnet

  Ingår i Nordidactica, s. 73-106, 2020.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Wiksten Folkeryd, Jenny; Liberg, Caroline; Guath, Mona

  Hur motiverar gymnasieelever sina bedömningar av trovärdiga och vilseledande digitala nyheter?

  Ingår i Nordidactica, s. 153-178, 2020.

  Open access
 • Sundh, Stellan

  Establishing Sustainable Teacher Education with Weekly School Practice: Identifying Teacher Students' Experiences of Didactic Dilemmas in the Swedish Primary School Classroom

  Ingår i Journal of Teacher Education for Sustainability, s. 37-48, 2020.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Förord

  Ingår i Textskapande i grundskolan, s. 7-9, 2020.

 • Liberg, Caroline; Lundgren, Ulf P.; Säljö, Roger

  Förord

  Ingår i Lärande, skola, bildning, s. 5-9, 2020.

 • Säljö, Roger; Liberg, Caroline; Lundgren, Ulf P.

  Framtidens skola och utbildning: - en betydande del av våra liv

  Ingår i Lärande, skola, bildning, s. 203-220, 2020.

 • Liberg, Caroline

  Att vara lärare: den didaktiska reliefen

  Ingår i Lärande, skola, bildning, s. 379-400, 2020.

 • Liberg, Caroline; Säljö, Roger

  Grundläggande färdigheter: att bli medborgare

  Ingår i Lärande, skola, bildning, s. 403-424, 2020.

 • Liberg, Caroline

  Skrivrörlighet, språkliga resurser och textmedvetenhet

  Ingår i Skrivundervisningens grunder, s. 19-34, 2020.

 • af Geijerstam, Åsa

  Att skriva i alla ämnen i tidiga skolår

  Ingår i Skrivundervisningens grunder, s. 57-74, 2020.

 • Engblom, Charlotte; Andersson, Katharina; Åkerlund, Dan

  Young students making textual changes during digital writing: Types, causes and consequences for the texts

  Ingår i Nordic Journal of Digital Literacy, s. 190-201, 2020.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne; Nord, Andreas; Westman, Maria

  Mellan samhällets överkonsumtion och personlig talarångest: Semantiska vågor och självreferenser i elevtexter på det nationella provet i Svenska 1

  2020.

 • Visén, Pia; Hallesson, Yvonne; Folkeryd, Jenny W.; af Geijerstam, Åsa

  Att introducera ett moment i samhällskunskap: Lärares didaktiska reflektioner om och arbete med ämnesbegrepp

  2020.

 • af Geijerstam, Åsa; Folkeryd, Jenny W.; Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Ämnesspecifikt textarbete i samhällskunskap – mer än bara begrepp

  2020.

 • Nordlund, Anna

  ”Sven Delblancs Selma Lagerlöf och den kvinnliga kärlekens frälsande makt”

  Ingår i Sprängstoff och episk urkraft. , s. 180-122, 2020.

 • Nordlund, Anna

  Varför litteraturvetenskap?: En ämnesintroduktion för nya studenter

  Studentlitteratur AB, 2020.

 • Nordlund, Anna; Svedjedal, Johan

  Läsandets årsringar: Rapport och reflektioner om läsningens aktuella tillstånd i Sverige

  2020.

 • Mutabazi, Eric; Sundh, Stellan

  French and Swedish students' perspectives on second-class citizenship in educational contexts: shared experiences and questioned values

  Ingår i Bildungsforschung, s. 1-13, 2020.

  Open access
 • Stjern Frønes, Tove; Rasmusson, Maria; Bremholm, Jesper

  Equity and Diversity in Reading Comprehension—A Case Study of PISA 2000–2018

  Ingår i Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education, s. 303-335, 2020.

  Open access
 • Mellander, Erik; Rasmusson, Maria

  Effekter av NTA på skolprestationer i årskurs 6

  2020.

 • Nygren, Thomas; Wiksten Folkeryd, Jenny; Liberg, Caroline; Guath, Mona

  Students Assessing Digital News and Misinformation

  Ingår i Disinformation in Open Online Media, s. 63-79, 2020.

  Open access
 • Reath Warren, Anne

  Modersmålselevers syn på språk och modersmålsämnet

  Ingår i Modersmål, minoriteter och mångfald i förskola och skola, s. 273-302, 2020.

 • Tegler, Helena; Demmelmaier, Ingrid; Blom Johansson, Monica; Norén, Niklas

  Creating a response space in multiparty classroom settings for students using eye-gaze accessed speech-generating devices

  Ingår i Augmentative and Alternative Communication, s. 203-213, 2020.

  Open access
 • Westlund, Elin

  Visualizing Norms of Science in Early School Years Visual Aesthetics and Content Formation in Students' Multimodal Compositions

  Ingår i Multimodality and Aesthetics, s. 170-193, 2019.

 • Norén, Niklas

  Höll ja på å säga

  Ingår i Sånt vi bara gör, s. 246-247, 2019.

 • Bianchi, Marco; Håkansson, David; Melander, Björn; Pfister, Linda et al.

  Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017

  2019.

  Open access
 • Nord, Andreas; Westman, Maria

  Läsa på skärm och på papper – olika sidor av samma mynt?: En jämförelse av provstruktur samt uppgifter och svar på två texter i PIRLS och ePIRLS

  2019.

  Open access
 • Simaeva, I.N.; Budarina, Anna O.; Sundh, Stellan

  Cостояние и привлекательность инклюзивного и специального образования в России и странах Балтии

  Ingår i Baltic Region, s. 76 76-91 91, 2019.

  Open access
 • Björk, Oscar; Iyer, Radha

  Texts, meaning making and emerging disciplinary literacies in primary schools in Sweden.

  2019.

  Open access
 • Björk, Oscar

  Reasoning Children: A text analytical approach for detecting signs of emergent subject specific reasoning in early school writing

  2019.

  Open access
 • Björk, Oscar

  What does it mean to write a good or bad text and how can we tell the difference?

  2019.

  Open access
 • Björk, Oscar

  What does it mean to write a good or bad text and how can we tell the difference?

  2019.

  Open access
 • Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa

  Formal and informal metalanguage in primary teachers’ talk about informational student texts.

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Svenskämnet och att göra sin stämma hörd i tidiga år

  Ingår i I samhällets tjänst, s. 127-142, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline; Nordlund, Anna

  Lärares samtal om elevers skrivande av berättande texter i tidiga skolår

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, s. 120-139, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Textrörlighet, läsförståelsestrategier och didaktiska val.

  Ingår i Läsundervisningens grunder, s. 145-168, 2019.

 • Westman, Maria; Nord, Andreas

  Läsa på skärm och på papper – olika sidor av samma mynt?

  2019.

 • Vuorenpää, Sari; Duek, Susanne; Zetterholm, Elisabeth

  Kartläggning av en nyanländs litteracitet i Sverige

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, 2019.

  Open access
 • Fredriksson, Ulf; Rasmusson, Maria

  Learning to read using computers: A longitudinal study from grade 1 to grade 3 in four Swedish schools.

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, s. 24-48, 2019.

  Open access
 • af Geijerstam, Åsa; Wiksten Folkeryd, Jenny

  Läsande och skrivande i olika ämnen

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 89-101, 2019.

 • Nielsen, Birgitte Lund; Laursen, Hilmar Dyrborg; Reol, Lise Andersen; Jensen, Helle et al.

  Social, emotional and intercultural competencies:: a literature review with a particular focus on the school staff

  Ingår i European Journal of Teacher Education, s. 410-428, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Epilog

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 201-202, 2019.

 • Hedman, Christoffer; Thomé, Erik; Frelin, Anneli; Folkeryd, Jenny Wiksten et al.

  Hjälpa eller stjälpa?

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 85-102, 2019.

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Inledning

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 9-13, 2019.