Senaste disputationer

 • Eva Netzelius, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2019-03-01 kl 13:15

  Hofverberg, Hanna

  Crafting Sustainable Development: Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education

  Open access
 • Betty Petterson-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1 A, Uppsala 2019-05-14 kl 10:00

  Pihl, Niklas

  Att erbjuda och realisera syften: En didaktisk modellering av undervisning om ett socio-vetenskapligt dilemma i naturkunskap

  Open access
 • Humanistiska teatern, Thunbergsv. 3H, Uppsala 2018-02-02 kl 13:15

  Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

  Open access
 • sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-10-05 kl 10:15

  Gejard, Gabriella

  Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion

  Open access
 • Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2018-05-25 kl 13:15

  Dalberg, Tobias

  Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

  Open access
 • Sal X, Biskopsgatan 3, 753 10, Uppsala 2018-06-08 kl 13:00

  Larsson, Germund

  Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2017-10-27 kl 13:15

  Ekelund, Alexander

  Kampen om vetenskapen: Politisk och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era

  Open access
 • Eva Nezeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2017-06-02 kl 13:15

  Sharif, Hassan

  ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Open access
 • Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2017-12-15 kl 13:15

  Levander, Sara

  Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

  Open access
 • Eva Netzelius, 10:K102, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2016-12-02 kl 13:15

  Lundmark, Sofia

  Designing for Online Youth Counselling: Empowerment through Design and Participation

  Open access