Personer knutna till GRESD

Ledning
Föreståndare och vetenskaplig ledare: Leif Östman, Uppsala University

Biträdande projektledare och koordinator: Stefan Bengtsson, Uppsala University

Styrelsen
Per Askerlund, Högskolan i Jönköping
per.askerlund@hlk.hj.se

Niclas Månsson, Mälardalens högskola
niclas.mansson@mdh.se

Cecilia Lundholm, Stockholm universitet
cecilia.lundholm@edu.su.se

Iann Lundegård, Stockholm universitet
iann.lundegard@mnd.su.se

Karin Sporre, Umeå universitet
karin.sporre@svshv.umu.se

Leif Östman, Uppsala universitet

Johan Öhman, Örebro universitet
johan.ohman@oru.se 

Birgitta Nordén, Malmö högskola
birgitta.norden@mah.se

Den internationella vetenskapliga kommittén
Prof. Arjen Wals, Wageningen University, Netherlands
Arjen.wals@wur.nl

Prof. Heila Lotz-Sisitka, Rhodes University, South Africa
h.lotz@ru.ac.za

Prof. Jeppe Læssøe, Danske Pedagogiske Universitet,
The Danish School of Education, Denmark 
jepl@dpu.dk

Prof. William A.H. Scott, University of Bath, UK
w.a.h.scott@bath.ac.uk

Nuvarande och före detta GRESD doktorander och handledare
Ulrica Stagell, Högskolan i Jönköping
ulrica.stagell@hlk.hj.se
Huvudhandledare: Elsie Anderberg, elsie.anderberg@hlk.hj.se

Birgitta Norden, Malmö högskola
Birgitta.norden@mah.se
Huvudhandledare: Elsie Anderberg, elsie.anderberg@hlk.hj.se

Tom Storfors, Mälardalens högskola
Tom.storfors@mdh.se
Huvudhandledare: Niclas Månsson, niclas.mansson@mdh.se

Caroline Ingnell, Stockholm universitet
Caroline.ignell@ped.su.se
Huvudhandledare: Cecilia Lundholm, Cecilia.lundholm@ped.su.se

Cecilia Caiman (PhD), Stockholms universitet
Cecilia.caiman@buv.su.se
Avhandling, Mars 2015, Naturvetenskap i tillblivelse
Huvudhandledare: Iann Lundegård, iann.lundgard@mnd.su.se

Katarina Ottander, Umeå universitet
ninao@park.se
Huvudhandledare: Eva Silfver, eva.silfver@matnv.umu.se

Kristina Andersson, Uppsala universitet
Kristina.andersson@edu.uu.se
Huvudhandledare: Lena Molin, lena.molin@edu.uu.se

Louise Sund, Örebro University
Louise.sund@mdh.se
Avhandling, December 2014, Om global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningens policy och praktik 
Huvudhandledare: Johan Öhman, johan.ohman@oru.se

Forskare associerade till GRESD
Helen Hasslöf, Malmö högskola
Helen.hasslof@mah.se

Ingela Bursjöö, Göteborgs universitet
Ingela.bursjoo@centrum.goteborg.se

Lena Persson, Stockholm universitet
Lena.persson9@comhem.se

Maria Hedefalk, Uppsala universitet
Maria.hedefalk@edu.uu.se

Michael Håkansson, Uppsala universitet
Michael.hakansson@edu.uu.se

Annika Manni, Umeå universitet
Annika.manni@matnv.umu.se

Pernilla Andersson, Stockholms universitet
Pernilla.andersson@sh.se