Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker

Skola, sport, skärm är en nystartad forskarskola som syftar till att öka kunskapen om förhållandet mellan utbildning, fysisk aktivitet och digitala medier. Forskarskolan är ett samarbete mellan tre lärosäten och samlar tre discipliner – utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Verksamheten omfattar nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i de tre disciplinerna vid de medverkande lärosätena.

Nyheter

Doktorandtjänster till forskarskolan utlyses

Vi utlyser nu nio doktorandtjänster till forskarskolan med start vårterminen 2022. Tre av tjänsterna är vid Uppsala universitet, tre vid Södertörns högskola och tre vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Välkommen att ansöka!

Doktorandtjänster i utbildningssociologi vid Uppsala universitet

Läs mer om tjänsterna

Doktorandtjänster i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola

Läs mer om tjänsterna

Doktorandtjänster i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer om tjänsterna

Kontakt

Mikael Börjesson
Vetenskaplig ledare, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Emma Laurin
Koordinator, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2021-09-15