Organisation

Vetenskaplig ledare

Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Styrgrupp 

Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Ida Lidegran, docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Karin Redelius, professor i idrottpedagogik, Gymnastik- och idrottshögskolan

Medverkande forskare

Emil Bertilsson, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet 
Göran Bolin, professor i i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Åsa Bäckström, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola 
Paul Sjöblom, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Koordinator

Emma Laurin, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Internationell referensgrupp

Till forskarskolan finns en internationell referensgrupp knuten. Referensgruppen utgörs av internationella forskare med god kompetens inom centrala områden för forskarskolans inriktning.

Senast uppdaterad: 2021-09-03