Forskningsprojekt

Inom gruppen pågår ett antal olika forskningsprojekt (se också enskilda forskare)

Inkludering genom lärande i grupp - en studie med mixed metod design

Finansierat av Vetenskapsrådet. Ansvarig forskare: Nina Klang. Till projektsidan

Forskningen om undervisning – systematisk kartläggning och analys av forskningslandskap

Finansierat av Vetenskapsrådet. Ansvarig forskare: Claes Nilholm