Publikationer

Här presenteras ett urval av forskargruppens senaste publikationer.

 • Hallsén, Stina; Nordin, Andreas

  Variations on Modernisation: Technological Development and Internationalisation in Local Swedish School Policy From 1950 to 2000

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 151-166, 2020.

  Open access
 • Forsberg, Eva; Sundberg, Daniel

  Att utveckla undervisningen: en fråga om evidens eller professionellt omdöme

  Ingår i Att utveckla forskningsbaserad undervisning, s. 29-50, 2020.

 • Spånberger Weitz, Ylva; Karlsson, Marie

  Professional or authenticmotherhood?: Negotiations on theidentity of the birthmother in the contextof foster care

  Ingår i Qualitative Social Work, 2020.

 • Berglund, Leo

  Kritikens tystnader: Bernsteins pedagogiska rekontextualisering

  Ingår i Läroplansteori i och om lärarutbildning, s. 131-148, 2020.

  Open access
 • Levander, Sara; Forsberg, Eva; Elmgren, Maja

  The meaning-making of educational proficiency in academic hiring: a blind spot in the black box

  Ingår i Teaching in Higher Education, s. 541-559, 2020.

  Open access
 • Wermke, Wieland; Rick, Sigrid Olason; Salokangas, Maija

  Decision-making and control: perceived autonomy of teachers in Germany and Sweden

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, s. 306-325, 2019.

  Open access
 • Hallsén, Stina; Karlsson, Marie

  Teacher or friend?: consumer narratives on private supplementary tutoring in Sweden as policy enactment

  Ingår i Journal of education policy, s. 631-646, 2019.

  Open access
 • Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Sweden

  Ingår i Educational Philosophy and Theory, s. 1262-1272, 2019.

 • Berglund, Leo

  Kritiken är farlig: pedagogikens terapi mot indignationen

  Ingår i Pfaller, s. 223-250, 2019.

 • Adolfsson, Carl-Henrik; Forsberg, Eva; Sundberg, Daniel

  Evidently, the broker appears as the new whizz-kid on the educational agora

  Ingår i New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education: , s. 99-110, 2019.

 • Karlsson, Marie; Hallsén, Stina; Svahn, Johanna

  Parental involvement in Sweden exemplified through national policy on homework support

  Ingår i Parental Involvement across European Education Systems, s. 120-132, 2019.

 • Forsberg, Eva; Mikhaylova, Tatiana; Hallsén, Stina; Melander Bowden, Helen

  Supplementary tutoring in Sweden and Russia: a safety net woven with numbers

  Ingår i New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education, s. 207-229, 2019.

 • Forsberg, Eva; Hallsén, Stina; Karlsson, Marie; Melander Bowden, Helen et al.

  The Many Faces of Shadow Education: a Nordic Case

  2019.

 • Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

  Open access
 • Kauko, Jaakko; Wermke, Wieland

  The Contingent Sense-Making of Contingency: Epistemologies of Change in Comparative Education

  Ingår i Comparative Education Review, s. 157-177, 2018.

 • Forsberg, Eva; Daniel, Sundberg

  Temaintroduktion -: Formeringen av det pedagogiska kunskapsområdet: mot ett forskningsprogram

  Ingår i Pedagogisk forskning i Sverige, 2018.

  Open access
 • Adolfsson, Carl-Henrik; Forsberg, Eva; Sundberg, Daniel

  När evidensrörelsen kom till den svenska skolan

  Ingår i Den evidensbaserade skolan, 2018.

 • Forsberg, Eva; Román, Henrik

  Styrningen av den obligatoriska skolan: mellan stabilitet och förändring

  Ingår i Lärande, skola, bildning., 2017.

 • Pettersson, Daniel; Prøitz, Tine Sophie; Forsberg, Eva

  From role models to nations in need of advice: Norway and Sweden under the OECD’s magnifying glass

  Ingår i Journal of education policy, s. 721-744, 2017.

 • Wermke, Wieland; Wettergren, Sanna

  En profession utan funktion eller en profession i mellanrummet mellan skola och akademi?: En studie om forskarutbildade lärares syn på sin utbildning och vad som hände därefter

  2017.

  Open access
 • Novak, Judit; Carlbaum, Sara

  Juridification of examination systems: extending state level authority over teacher assessments through regrading of national tests

  Ingår i Journal of education policy, s. 673-693, 2017.

 • Klausen, Rita K; Hansen Blix, Bodil; Karlsson, Marie; Haugsgjerd, Svein et al.

  Shared decision making from the service users’ perspective: A narrative study from community mental health centers in northern Norway

  Ingår i Social Work in Mental Health, s. 354-371, 2017.

 • Klausen, Rita K.; Karlsson, Marie; Haugsgjerd, Svein; Lorem, Geir Fagerjord

  Narrative performances of user involvement among service users in mental health care

  Ingår i Narrative Inquiry, s. 149-168, 2017.

 • Forsberg, Eva; Nihlfors, Elisabet; Pettersson, Daniel; Skott, Pia

  Curriculum Code, Arena, and Context: Curriculum and Leadership Research in Sweden

  Ingår i Leadership and Policy in Schools, s. 357-382, 2017.

 • Mølstad, Christina E.; Pettersson, Daniel; Forsberg, Eva

  A game of thrones: Organising and legitimising knowledge through PISA research

  Ingår i European Educational Research Journal (online), s. 869-884, 2017.

 • Svahn, Johanna; Karlsson, Marie

  Challenging the bounds of tellability: The interactional management of a bullying narrative within a girl group theme discussion

  Ingår i Narrative Inquiry, s. 334-356, 2017.

 • Levander, Sara

  Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

  Open access
 • Wermke, Wieland; Forsberg, Eva

  The changing nature of autonomy: Transformations of the late Swedish teaching profession

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 155-168, 2017.

 • Kirsten, Nils; Wermke, Wieland

  Governing teachers by professional development: State programmes for continuing professional development in Sweden since 1991

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, s. 391-411, 2017.

 • Forsberg, Eva; Nihlfors, Elisabet; Pettersson, Daniel; Skott, Pia

  Codification of Present Swedish Curriculum Processes: Linking Educational Activities over Time and Space

  Ingår i Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik, s. 363-393, 2017.

  Open access
 • Klausen, Rita K; Karlsson, Marie; Haugsgjerd, Svein; Lorem, Geir Fagerjord

  Narrative performances of user involvement among service users in mental health care

  Ingår i Narrative Inquiry, 2016.

 • Löfgren, Håkan; Karlsson, Marie

  Emotional aspects of teacher collegiality: A narrative approach

  Ingår i Teaching and Teacher Education, s. 270-280, 2016.

 • Wärvik, Gun-Britt; Hasselgren, Biörn; Forsberg, Eva; Runesdotter, Caroline et al.

  Till en vän

  Ingår i Skola, lärare, samhälle, s. 11-18, 2016.

 • Novak, Judit; Combs, Dominic D.; Greene, Jennifer C.; Helton, Benjamin et al.

  A Kaleidoscope of Values-Engagement in Evaluation

  2016.

 • Novak, Judit; Carlbaum, Sara

  Questioning Assessments: National Tests, Grades and Student Rights

  2016.

 • Forsberg, Eva; Pettersson, Daniel

  Meritokratin och jämförande kunskapsmätningar

  Ingår i Skola, lärare, samhälle, s. 317-336, 2016.

 • Wärvik, Gun-Britt; Runesdotter, Caroline; Forsberg, Eva; Hasselgren, Biörn et al.

  Skola, lärare, samhälle: vänbok till Sverker Lindblad

  2016.

 • Forsberg, Eva; Geschwind, Lars

  The Academic Home of Higher Education Research: The Case of Doctoral Theses in Sweden.

  Ingår i Theory and Method in Higher Education Research., s. 69-93, 2016.

 • Levander, Sara; Riis, Ulla

  Assessing educational expertise in academic faculty promotion

  Ingår i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2016.

  Open access
 • Elmgren, Maja; Forsberg, Eva; Lindberg-Sand, Åsa; Sonesson, Anders

  The formation of doctoral education

  2016.

  Open access
 • Berglund, Leo

  Sociologiska kritikbegrepp för utbildningsvetenskapen

  Ingår i Educare - Vetenskapliga skrifter, s. 14-37, 2016.

  Open access
 • Bergh, Andreas; Forsberg, Eva

  Rektorsutbildningens Janusansikte. Vad ska en rektor kunna?

  Ingår i Vad ska en svensk kunna?, s. 41-72, 2016.

 • Williams, Julian; Greene, Jennifer C.; Mustafaa, Rafiqah; Novak, Judit et al.

  Using “Mini-Case Study” to Examine Underrepresented Students’ Experiences in STEM

  2016.

 • Novak, Judit

  Skolan och rättssäkerheten: vad har en elev rätt att kunna?

  Ingår i Vad ska en svensk kunna?, s. 105-131, 2016.

  Open access
 • Elmgren, Maja; Folke-Fichtelius, Maria; Hallsén, Stina; Román, Henrik et al.

  Att ta utbildningens komplexitet på allvar: En vänskrift till Eva Forsberg

  2016.

  Open access
 • Forsberg, Eva; Nihlfors, Elisabet; Skott, Pia; Pettersson, Daniel

  Codification of Present Swedish Curriculum Processes – Linking Educational Activities Over Time and Space: In session: Discursive Curriculum Leadership: Toward a Comparative, International Dialogue on Curriculum Theory and Leadership Research. Invited speaker. AERA Conference in Ontario, US.

  2015.

 • Levander, Sara; Forsberg, Eva; Elmgren, Maja

  Educational expertise in academic recruitment processes

  2015.

 • Jansson, Joel; Forsberg, Eva; Román, Henrik; Pettersson, Daniel

  Targeted (re)-socialization in Universities and Prisons

  2015.

 • Forsberg, Eva; Lindberg-Sand, Åsa

  Doctoral Education on the Move: In symposium: Collegiality and Criticism in the field of Educational Science: On Educational Research Quality, Doctoral Education and Evaluation of Study Programs

  2015.

 • Geschwind, Lars; Forsberg, Eva

  Forskning om högre utbildning: aktörer, miljöer och teman

  2015.