Seminariet för Läroplansteori och reformhistoria

STEP:s gemensamma seminarier för Läroplansteori och reformhistoria genomförs i regel på måndag eftermiddag varannan vecka, i Blåsenhus.

Vid seminariet för Läroplansteori och reformhistoria presenteras och diskuteras aktuella texter, projekt och idéer, samt studier med teoretisk, analytisk och empirisk relevans för STEP:s kunskaps- och intresseområden. Vi bjuder även in gäster som presenterar sin egen forskning eller fungerar som externa läsare och kommentatorer.

Om du bedriver studier inom STEP:s kunskapsområden och är intresserad av att delta i seminariet kan du ta kontakt med Henrik Román.

Seminarier våren 2020

Tid: måndagar 13.15-15.30 i Tupprummet 14:340 (om ej annat anges).

Program (preliminärt)

20 januari
Elin Sundström Sjödin: postdoc-projekt
Literat et al (2018):Toward multimodal inquiry: opportunities, challenges and implications of multimodality for research and scholarship

3 februari
Daniel Pettersson, Marie Karlsson (STEP) m fl: ansökningar

17 februari
Marie Karlsson (STEP): synopsis kring narrativ

9 mars
Barbara Schulte (STEP)
Daniel Pettersson (STEP)

16 mars
Cancelled

30 mars
Stina Hallsén och grupp från Katedralskolan

20 april
Christian Ydesen
Tine S. Prøitz, Alessandra Dieudé: Learning outcomes changing education – traces of policy in practice

27 april
Henrik Román
John Cunningham (STEP), 10%

11 maj
Tatiana Mikhailova
Franziska Primus

25 maj
Urban-Andreas Johansson (STEP), 10 %

8 juni
Vakant