Ett samarbete inom olika utbildnings-vetenskapliga områden

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU)

Institutionen ansvarar för tre forskarutbildningsämnen – didaktik, pedagogik och utbildningssociologi. Utöver utbildningar i dessa ämnen, erbjuder vi också utbildningar inom barn- och ungdomsvetenskap, pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. Institutionen ansvarar för Masterprogrammet i utbildningsvetenskap och Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap, och har utbildningsuppdrag inom ett flertal andra program på såväl kandidat- som masternivå, t.ex. på Personalvetarprogrammet, Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet och lärarprogrammen.

Vid vår institution verkar flera kreativa och framgångsrika forskningsmiljöer: Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP), Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella praktiker (CLIP), Studies of Meaning-making in Educational Discourses (SMED), Studier av språkliga praktiker (STOLP), Barn- och ungdomsvetenskap, Praxeologi – om praktiker inom medicin, utbildning, omvårdnad och vårdpraktiker och Arbetsgrupperna för utbildningssociologi och utbildningshistoria. Vi är också involverade ett flertal forskarskolor.

En viktig del av institutionens verksamhet är vår uppdragsutbildning. Vi skräddarsyr utbildningar för myndigheter, kommuner och landsting samt för näringslivet.

Vi ser ljust på vår institutions framtid. Vi har kompetenta, engagerade och utvecklingsinriktade medarbetare inom samtliga områden. Vår strävan är att erbjuda utbildningar av hög kvalitet där vi utnyttjar de tekniska möjligheter som står till buds för att anpassa vår undervisning till olika studenters och kunders olikartade behov. Vår ambition är att vara en av universitetets mest dynamiska och spännande institutioner för undervisning och forskning.

Välkommen till Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier – Department of Education!

Henrik Edgren, prefekt