Institutionsstyrelsens sammansättning

Ordförande

Prefekt (Jonas Almqvist)

Vice ordförande

Biträdande prefekt (Marie Karlsson)

Ledamöter

Lärare
Martin Karlberg, ordinarie
Maria Rasmusson, ordinarie
Hassan Sharif, ordinarie
David Sjögren, ordinarie
Emil Bertilsson, suppleant
Malena Lidar, suppleant
Gunilla Lindkvist, suppleant
Niklas Norén, suppleant

TA-personal
Eva Rosendal Jansson, ordinarie 
Ellen Matlok-Ziemann, suppleant 

Doktorandrepresentant
Moa Lindqvist, ordinarie
Rebecka Göransdotter, suppleant

Studeranderepresentant
Adam Kedert, ordinarie 
Moa Lindqvist, ordinarie
Klara Lundberg, ordinarie
Elin Forslin, suppleant
Rebecka Göransdotter, suppleant

Ständigt adjungerade

Facklig representant
Ellen Matlok-Ziemann

Skyddsombud
Håkan Forsberg
Caroline Lidström
Elin Löfgren

Institutionens ekonom
Erkan Özen

Se styrelseprotokoll

Senast uppdaterad: 2021-09-16