Arbetsmiljögrupp

I den lokala arbetsmiljögruppen träffas arbetstagare och arbetsgivare regelbundet och samverkar om arbetsmiljöfrågor som berör den egna verksamheten.
Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk arbetsmiljö och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Marie Karlsson, biträdande prefekt
Jenny Langwagen, studierektor

Skyddsombud

Skyddsombuden är arbetstagarnas representanter och har ansvar för att bevaka frågor som rör arbetsmiljön. 

Håkan Forsberg, universitetslektor
Elin Löfgren, kursadministratör

Senast uppdaterad: 2021-04-21