Sommarinformation

2017-06-07

Under vecka 26-32 har många av institutionens medarbetare semester. Institutionen är dock bemannad samtliga sommarveckor. Tjänstgörande administratör/studievägledare hittar ni i A-personalens semesterlista, se länk

https://beta.doodle.com/poll/pcrdrvrkveqmmy44#table 

Obs! grönmarkering = semester, rödmarkering = i tjänst.

Vi har också en sommartelefon - 070-425 08 94 - som ni kan ringa vardagar 10.00 – 15.00.

Ledningsjour
V 26 Henrik Edgren, 070 167 95 78
V 27 Jenny Langwagen, 070 425 09 37
V 28 Marie Ols, 070 425 03 25
V 29 Carina Bolin, 073 409 22 68
V 30 Ylva Bergström, 070 167 98 64
V 31 Jörgen Mattlar, 070 167 98 22
V 32 Ola Winberg, 070 167 95 77

Med önskan om en skön sommar!

Institutionsnytt