Nya EDU-kollegor

2017-07-10

Nu har några av de utlysta lektorat- och adjunktstjänsterna tillsatts.

Universitetslektorer
 

Didaktik med inriktning mot förskolan

 • Bodil Halvars – startar januari 2018
 • Ingrid Olsson – startar september 2017

Didaktik med inriktning mot matematik

 • Ida Bergvall – startar oktober 2017
 • Anneli Dyrvold – startar november 2017
 • Tomas Persson – startar september 2017

Didaktik med inriktning mot svenska – placering på Gotland

 • Annika Hillbom – startar september 2017

Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

 • Johanna Svahn – startar september 2017
 • Gunnlaugur Magnússon – startar januari 2018

Pedagogik med inriktning mot pedagogik i arbetslivet

 • Esther Hauer – startar i november 2017

Universitetsadjunkter 

Didaktik med inriktning mot svenska

 • Helena Skogström – startar i oktober 2017

Didaktik med inriktning mot ledarskap i klassrummet

 • Jonas Johansson – startar i oktober 2017
 • Andreas Andersson – startar i oktober 2017

Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

 • Anna Johansson – startar i oktober 2017

Institutionsnytt