Inbjudan till deltagande i procession - Uppsala universitet 540 år

2017-08-29

Uppsala universitet högtidlighåller Universitetets födelsedag och återtagande av Universitetshuset med ett festprogram i Aulan den 6 oktober, se bifogad inbjudan. Innan festligheterna inleds kommer samtliga nu färdigställda lektionssalar att stå öppna. Efter festprogrammet kommer kanslersrummet och fakultetsvåningen att hålla öppet.

Där kommer en mottagning med förtäring att hållas för samtliga deltagare i processionen, det är därför viktigt att man anmäler sig till, www.uu.se/goto/UU540 . Vid mottagningen kan fakulteterna se de nyrestaurerade fakultetsrummen med möblemang som nu, efter sju års arbete, återställts till originalskick.

Inbjudan

Institutionsnytt